Filterenheter

Ett utsugningssystem bör alltid vara utrustat med en filterenhet. Filterenheten separerar grovt material i enhetens cyklonhus och fint stoft i ett internt arrangemang av koniskt veckade kassettfilter. Veckade filter har en mycket stor filterarea i förhållande till dess fysiska storlek. Filterenheterna har därför hög kapacitet samtidigt
som de bibehåller kompakta mått.

Filtren rengörs med omvänd puls, vilket resulterar i mycket effektiv rengöring, lång livslängd och låga underhållskostnader.

Normalt är filterenheterna utrustade med en plastsäck eller behållare för insamling av det utsugna materialet men andra typer av uppsamlingsarrangemang kan också installeras.

Allmänt

I filterenheten separeras stoft från luften i flera steg:

• cyklonen separerar partiklar ned till en storlek av 1/100 mm.
• filtret separerar de partiklar som kommer ut ur cykloneffekten.

Den stoftfyllda luften förs in i cyklonen med hög hastighet. Centrifugalkraften tvingar stoftpartiklar med högre relativ vikt än luftmolekylerna utåt mot cyklonens vägg så att de faller ned till botten. Luften strömmar mot mitten av cyklonen och genom filtret.

Filtebelastning

Det tillåtna luftflödet bestämmer lufthastigheten genom filtermaterialet, känt som filterbelastning. Tänk också på
inlopps-/utloppshastigheterna. Den tillåtna filterbelastningen varierar med typen av stoft.

Tillåten filterbelastning
STOFTTYP [m³/tim/m²]
Sten 120
Betong 120
Trä 160
Cement 120
Plast 120
Grafit 60
Kimrök 60
Svetsrök 60

Exempel

För utsugning av svetsångor är det högsta
tillåtna flödet i S 34000:

60 (m³/h)/m²  x  34 m² filterarea = 2040 m²/h

Lufthastigheten genom inloppet och utloppet bör inte överstiga 30 m/s. När en filterenhet inte har tillräcklig kapacitet kan flera enheter anslutas parallellt,

 

För mer detaljerad information, läs vår

 

Visa mer Visa mindre
Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN