Tryckerier

Dustcontrol Applications Printing Industry Banner 2000x653

Inom tryck- och postpressproduktionen bildas stora mängder damm och spillmaterial i form utav pappersremsor och vätskor. Detta måste tas om hand för att undvika att produktiviteten och kvaliteten försämras.

Dustcontrol har hjälpt många tryckerier runtom världen med system för att suga upp det oönskade materialet vid källan, materialtransport och rengöring. Dessa system förbättrar den totala produktionsprocessen och minskar stilleståndstiderna. Ett sugmunstycke placeras där pappret klyvs eller vid bläcktrågen och ett antal tillgängliga suguttag placeras ut i lokalen. Detta leder till att pappersdamm och bläck fångas upp direkt där det bildas och kompletteras med användbart centralsugsystem för rengöring av lokalerna.

Dustcontrol Applications Printing Industry Banner References

Referenser

Manroland, Goss International, KBA, technotrans, News International, Northcliffe Media, BGP, MM Packaging, Novelis, The New York Times.. 

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN