Att välja stoftavskiljare

Den enklaste vägen att välja rätt mobil stoftavskiljare (industridammsugare & byggdammsugare) är att ta kontakt med en av våra kunniga säljare. Nedan får du en överblick över vad man skall tänka på för att välja rätt maskin.

1. Sugeffekt/vikt

Titta på vilken sugeffekt stoftavskiljaren ger i förhållande till dess vikt och hanterbarhet. Det är inte motorns storlek som avgör utan dess sugkapacitet i arbetspunkten (normalt vid 10-20 kPa). Ju lägre vikt på en likvärdig stoftavskiljare desto effektivare kan den utnyttjas då den är lätt att flytta.

2. Hantering av material

Damm, fyllnadsmaterial, spån och remsor kan samlas upp och transporteras med sug. När materialmängden är stor kan en rationell materialhantering spara mycket tid och pengar. Det är också viktigt att all hantering av stoftavskiljaren och materialet är ergonomisk. Likaså ska konstruktionen möjliggöra en hantering av säckar och filter där spridning av damm minimeras. Det damm som sugsystemet fångat in ska inte spridas igen i samband med tömning och säckbyte.

3. Ljudnivå

Även vid ljudnivåer som inte betraktas som skadliga för hörseln innebär maskinljud en ökad belastning för personalen. Jämför sugmaskinens ljudvärden med det normala ljudet i verksamheten. Målsättningen bör vara att maskinen inte ger något tillskott till bullret.

4. Filtrering

Välj filtersystem så att enheten inte förlorar effekt efter en stunds användning. Dustcontrols dammsugare avskiljer stoftet i tre sammanhängande steg:

  1. Avskiljning av grövre material i cyklonen
    – En bra cyklon är rätt dimensionerad i förhållande till effekten på motorn. Generellt gäller att ju längre cyklonen är, desto bättre.
  2. Finfiltrering – Finfiltret skyddar mikrofiltret och är billigare att byta. För att förlänga livslängden på mikrofiltret rekommenderar Dustcontrol att du byter finfiltret ofta. En konisk och veckad filterpatron ger största filteryta/bättre luftflöde än någon annan filterkonstruktion på marknaden. Maskinen ska också ha en varningslampa med filterindikering och ett effektivt filterrensningssystem. För några tillämpningar, såsom golvslipning, behöver du ett PTFE behandlat finfilter.
  3. HEPA filtrering –  äventyra inte din hälsa, filtereffektiviteten kan komma nära 100 %. När luften blåses tillbaka in i arbetslokalerna är ett HEPA H13 mikrofilter att rekommendera. Om syftet med anläggningen är att ta bort hälsovådligt stoft, varför blåsa tillbaka det in i arbetslokalerna?

5. Sugkåpor

Dustcontrol utvecklade punktutsugningssystemet för snart 50 år sedan! Punkutsug är den mest effektiva metoden för att upprätthålla en ren arbetsmiljö. En sugkåpa från Dustcontrol fångar upp damm eller ångor direkt vid dammkällan. Praktiskt taget alla populära handverktyg kan utrustas med en av våra sugkåpor. Nyligen har vissa maskintillverkare integrerat sina egna sugkåpor.

Med Dustcontrols anslutningshylsor, del nr 2109 (1″/25mm), 2132 (1,25″/32mm) eller 2114 (1,5″/38mm), kan de anslutas till Dustcontrols stoftavskiljare. Njut av dammfri drift av dina handhållna verktyg genom att uppgradera till en stoftavskiljare från Dustcontrol.

6. Tillämpningar

Betongdamm

Krävande tillämpningar, som betongslipning, kräver mycket av dina stoftavskiljare och filter. Eftersom det finns stora mängder av mycket fina partiklar kan du behöva ett PTFE-filter (teflon). En föravskiljare rekommenderas för stora betongslipningsmaskiner. DC 5800a/c med PTFE-filter är de stoftavskiljare som passar bäst för den här typen av jobb.

Vätskor

Alla Dustcontrols stoftavkiljare (=industridammsugare & byggdammsugare) kan användas för att suga upp mindre mängder av vätska. Men Dustcontrol erbjuder även en avskiljare som är avsedd speciellt för vätskor, för till exempel betongborrning.

Metallspånor

En stålbehållare är att föredra när du suger upp skarpa föremål som t ex metallspånor. Alla stoftavskiljare kan beställas med behållare. 


Hälsovådliga material

Särskilda försiktighetsåtgärder måste vidtas när man hanterar hälsovådligt material som kvartsdamm och PCB (hälsovådliga kemikalier). För det första så är en maskin med minst HEPA H13-filter ett måste. För det andra så behöver du sugkåpor för dina maskiner för att förhindra att hälsovådligt stoft sprids i luften. För det tredje så behövs ytterligare en luftrenare för att rena luften i arbetslokalen. Slutligen så måste du skydda dig med mask, ögonskydd och skyddskläder. Dustcontrols DC 2800 H Asbest är i grunden en DC 2900 men utrustad med de rätta tillbehören för att ta bort asbest. Äventyra inte din hälsa! 


Potentiellt explosiva miljöer – ATEX

Det är inte bara vätskor och gaser som kan vara explosiva. Även väldigt fina stoftpartiklar som blandas med luft kan vara explosiva. En liten gnista statisk elektricitet eller en gnista från en elektrisk motor kan utlösa en explosion inne i en stoftavskiljare. ATEX är ett europeiskt direktiv som specificerar hur man ska hantera explosiva miljöer. Det klassificerar utrustningsgrupper och kategorier för att ge riktlinjer om hur risker ska identifieras och hur man ska agera i varje enskild del av produktionslinan. Dustcontrols EX produktserie uppfyller bestämmelserna i ATEX Zon 22 standarden.

7. Rätt storlek

Två faktorer avgör vilken stoftavskiljare som är den bästa för en given tillämpning:

För det första, storleken på sugkåpan/munstycket, kombinerat med typen av användning, bestämmer vilket luftflöde som krävs. Detta i sin tur påverkar vilken stoftavskiljare som passar, med hänsyn till filterdiameter och dimensionen på intaget.

För det andra, ju längre slang och rörledningar, desto större kommer tryckfallet i systemet att bli. Större tryck krävs från stoftavskiljaren när man hanterar stora kvantiteter av material (tung städning, etc).

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN