Sanerare

Du jobbar i en extremt farlig arbetsmiljö eftersom stora mängder miljöfarligt damm frigörs när du river och sanerar. Du vill inte ha i dig massa asbest eller PCB, och ställer därför extra höga krav på hög filtreringsgrad och luftflöde.

Du väljer en maskin som uppfyller kraven för asbest och PCB.
Visa mer Visa mindre
Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN