Sanerare

Dustcontrol tillhandahåller yrkesanpassade stoftavskiljare, grovdammsugare och luftrenare för sanering och asbestsanering som är godkända för säker hantering av grovdamm, findamm och hälsofarliga partiklar. Med våra produkter hanterar saneraren damm och föroreningar på ett både effektivt och säkert sätt för att minska riskerna för arbetsrelaterade hälsoproblem. Kontakta oss för att upptäcka hur vi kan stödja ditt nästa saneringsprojekt med våra dammhanteringslösningar.

Du väljer en maskin som uppfyller kraven för asbest och PCB.
Visa mer Visa mindre
Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN