Turbopumpar

Dustcontrols turbopumpar är regenerativa fläktar. När impellern roterar flyttar centrifugalkraften luften från bladets rot ut till spetsen. När luften lämnar spetsen strömmar den runt höljets kontur och plockas upp vid det efterföljande bladets rot. Det “stängda” området i höljet mellan in- och utloppet tvingar ut luft till omgivningen.

De många bladen på impellern skapar ett ökande tryck vilket leder till en mycket stabil tryckdifferentialkapacitet. Denna tryckgenerering leder till naturligt skapad värme som avleds i luftflödet och genom fläkthuset. Bullerreduceringen, i synnerhet på de större enheterna, är mycket effektiv. När två eller fler enheter installeras parallellt, kan de användas på begäran för maximal verkningsgrad och minimal energiförbrukning.

Visa mer Visa mindre
Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN