Luftrenare

DC AirCube – renar luften och skapar vid behov undertryck i lokalen

Vilken av våra luftrenare som passar för just dina behov beror på vilken miljö du arbetar i och hur stort rummet är. Vi erbjuder tre modeller anpassade för att de ska vara smidiga att använda, slitstarka och lätta att förflytta. Oavsett vilken du väljer kan du vara säker på att få en tålig proffsmaskin med HEPA-filter som ger dig en renare arbetsmiljö.

→ Produktsida DC AirCube 500

→ Produktsida DC AirCube 1200

→ Produktsida AirCube 2000

Gränsvärden för hälsofarliga partiklar i luften överskrids ständigt, med en hälsofarlig arbetsmiljö som följd. Genom att cirkulera luften genom ett HEPA-filter, klass H13, avskiljs minst 99,95% av partiklar mellan 0,15-0,3 µm. Partikelstorleken har valts därför att den är svårast att avskilja – såväl större som mindre partiklar är lättare att avskilja. Varje filter har ett individuellt testprotokoll.

För att avlasta HEPA-filtret är DC AirCube även utrustat med ett enklare förfilter (klass G4) för att fånga in större partiklar.

Partiklar med diameter mellan 0,1-3 µm är de mest kritiska för lungorna. En stor del av dessa kommer att lagras i lungorna om de inandas. Kvarts, Asbest, PCB och Kobolt och är exempel på hälsofarliga och cancerogena ämnen med mycket små dammpartiklar som håller sig svävande i inandningsluften på många arbetsplatser. Luftrenare med HEPA H13-filter avskiljer även virus, bakterier och pollenpartiklar.

Om du är osäker på vilken luftrenare du ska använda, kontakta vår kunniga

Evakuering

DC AirCube kan användas för evakuering av luft genom slang. På detta sätt kan också undertryck skapas vid sanerings­arbeten.

aircube luft cirkulering

Dimensionering

AirCube uträkning per kubik
3 meter bred x 5 meter lång = 15 kvadratmeter
15 kvm x 2,4 meters höjd = 36 kubikmeter
Vanligt damm: 36 x 10 = 360 m3/h
Asbest och kvarts 36 x 15 = 540 m3/h.

Dokument för Luftrenare

Visa mer Visa mindre
Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN