DC-11 Module

DC 11-Module är en komplett centralenhet för punktutsugning och industriell rengöring. Enheten kan hantera i stort sett alla typer av stoft och spån som du kan föreställa dig och, när den är rätt utrustad, även dina kylvätskor och emulsioner. Med DC 11-Module levererar vi en komplett centralenhet från fabriken, plug and play – enkel att installera. Vi anpassar den exakt till dina specifika behov. Detta är möjligt tack vare en modulbaserad uppbyggnad. DC 11-Module har utformats för att tillhandahålla mer kapacitet och hanterar upp till sex normala utsugningsställen eller flera städuttag åt gången.

Behöver du ett HEPA filter? – Välj det som ett tillval. Tömningssystemet kan väljas i enlighet med det material som ska hanteras, vilket gör det enkelt för dina anställda att underhålla sin utrustning. DC 11-Module är även lämplig för punktutsugning och allmän rengöring i mindre produktionsområden. Observera att enheten kan anslutas till många utsugningsställen, så länge som antalet användare inte överskrider den maximala kapaciteten.

För energibesparing och tillförlitlig aktivering av driften, finns DC 11-Module också tillgänglig med DC Green System.

Optimerad fristående enhet

Utformningen av ett utsugningssystem baseras alltid på det specifika behovet vid varje arbetsplats. Det är sedan möjligt att konstruera och installera en centralenhet för flera utsugningsställen. I vissa fall är kanske en fristående enhet för ett visst område det bästa valet.

Fördelen med fristående lösningar är att du uppnår renare produktion ett steg åt gången – när produktionen kräver det och budgeten tillåter det. DC 11-Module blir en del av arbetscellen eller produktionssystemet och kan ingå i flexibiliteten i modern ”lean manufacturing” där snabba förändringar prioriteras.

DC 11-Module är utvecklad för att uppfylla kraven på en lokal lösning.
 

För mer detaljerad information, läs vår

 

Dokument för DC-11 Module

Visa mer Visa mindre
Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN