I-Line stoftavskiljare

Dustcontrol I Line Dust Extractors 600x900

I-line – den supertysta serien

I vissa industrier är en mobil stoftavskiljare att föredra framför ett stationärt system. Bullerföroreningar är en hälsorisk. Därför måste en maskin som används inomhus i t ex en verkstads- eller fabrikslokal vara tyst.

Dustcontrols I-serie passar bra för inomhusbruk eftersom stoftavskiljarna är ljudisolerade. I-seriens stoftavskiljare kan kopplas ihop med ett permanent eller tillfälligt rörsystem eller användas direkt vid varje arbetsplats. Det bästa är att använda de för punktutsug på elektriska handverktyg men de kan även användas för krävande städning, t ex av metallspån.

Sugalstraren är en turbopump som är direktdriven av en trefasmotor, vilket gör den pålitlig och långlivad. Den kräver minimal service. Turbopumpens karaktäristiska kapacitet passar väldigt bra till städning och materialtransport – ju mer motstånd, desto mer sugkraft skapas.

Visa mer Visa mindre
Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN