Centralsuganläggningar

Damm/Spånpunktutsugning – Städning – Materialtransport

Betydande besparingar kan göras genom att installera ett Dustcontrol-system. Avskiljning av dammet vid källan bidrar till en förbättrad arbetsmiljö och en högre produktivitet – kortare sanering, renare process och förbättrad produktkvalitet.

Dustcontrols system används för tre huvudändamål – punktutsugning, rengöring och materialtransport. Dessa tre funktioner kombineras ofta i ett enda utsugssystem.

Varje system är unikt och anpassat till produktionsprocessen enligt alla särskilda krav på energibesparing, ATEX/NFPA-direktiv, samt hälso- och säkerhetslagstiftning.

Det är bra att se utsugssystemet som ett försörjningssystem precis som för el och tryckluft etc. I vissa fall kan det lösa stora problem, men även om så inte är fallet kommer våra högeffektiva centralsuganläggningar att samla in och transportera bort material och fånga föroreningar direkt vid källan, år ut och år in, vilket förbättrar den dagliga verksamheten.

Dokument för Centralsuganläggningar

Visa mer Visa mindre
Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN