H-Line asbest stoftavskiljare

Dustcontrol Asbestos Dust Extractors H Symbol

Varför är asbestfibrer så farliga?

Asbest användes som isoleringsmaterial på 1950-1970-talet och har senare visat sig vara mycket farligt. En stor industri har byggts upp kring avlägsnandet av asbest. Eftersom asbest är ett hälsofarligt material måste det tas bort med försiktighet – med rätt typ av utrustning och skydd.

Hur farliga är asbestfibrer?

Om det finns en risk för att asbestfibrer kan släppas ut i luften måste de fångas upp direkt vid källan och sedan kasseras utan fara för personer eller miljö. Partiklar med diametrar mellan 0,1-3 µm är de mest kritiska för lungorna. En stor del av dessa kommer att lagras i lungorna vid inandning. Kvartsdamm, asbest, PCB och kobolt är exempel på farliga och cancerframkallande ämnen med mycket små dammpartiklar som stannar svävande i luften på många arbetsplatser.

Dustcontrols Asbest Stoftavskiljare

Dustcontrols asbest stoftavskiljare uppfyller de högsta kraven på hälsa och säkerhet och är certifierade av tyska IFA. Asbest är ett farligt material som måste avlägsnas med försiktighet. Stoftavskiljaren är utrustad med en antistatisk slang, en plugg för cykloninloppet, speciella plastpåsar och andra säkerhetsåtgärder.

För att lära dig mer om vårt produktsortiment, besök produktsidorna och läs broschyren om DC Safe Asbest Removal. Om du är osäker på vilken maskin du ska använda, kontakta vår säljorganisation.

Riskera inte din hälsa när du tar bort asbest!

Dokument för H-Line asbest stoftavskiljare

Visa mer Visa mindre
Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN