Centralsuganläggningar, Filterenheter

S 11000 X

S 11000-filterenheten är av modulär konstruktion och är därför flexibel i sin användning.

Förfrågan
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • S 11000 X 24 V AC
  1104
  Förfrågan
 • S 11000 X 24 V DC
  110400
  Förfrågan

S 11000-filterenheten är av modulär konstruktion och är därför flexibel i sin användning. Inloppsmodulen kan t.ex. både vridas och vändas. Ytterligare modulringar kan installeras för att öka lagringskapaciteten i cyklonen. S 11000 kan antingen golv- eller väggmonteras. S 11000 och S 11000 X måste alltid utrustas med en bottenkona eller något annat
tömningsarrangemang. X-modellen är utrustad med större filterarea och en extra modulring. S 11000X FC-filtercyklonen är tillverkad i rostfritt och är avsedd att användas inom livsmedelsindustrin.

 
Artikelnummer Tillbehör
5024 Väggfäste, komplett
7179 Stativ, komplett
4706 Utmatningskona
4714 Plastsäck, 50 st
42111 Plastsäck, 50 st., antistatiska
 
Teknisk Data
Inlopp [∅ mm] 108
Utlopp [∅ mm] 108
Flöde max [m3/h] 1000
Undertryck [kPa] 40
Art.nr. x antal 4284 x 1
Total filterarea [m2] 12
Avskiljningsgrad DIN 24184/3 [%] > 99.9
Klass enligt EN 60335 M
Max.temperatur, filter [℃] 130
Tryckluft [bar] 4
Anslutning, slang [mm] 6
Elanslutning 24V AC alt. DC,12 W

 

För mer detaljerad information, läs vår

 

Centralsuganläggningar, Filterenheter

S 11000 X

S 11000-filterenheten är av modulär konstruktion och är därför flexibel i sin användning.

Förfrågan
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • S 11000 X 24 V AC
  1104
  Förfrågan
 • S 11000 X 24 V DC
  110400
  Förfrågan

Relaterade produkter

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN