Utmatning

Damm, skrymmande material, flis och remsor kan samlas in och transporteras med vakuum. När materialvolymen är stor sparar effektiv hantering tid och pengar. Ergonomisk hantering och inneslutning av materialet är också viktigt.

Ett antal olika beprövade lösningar kan väljas. Det vanligaste är en plastpåse eller behållare. Behållare finns med en mängd olika volymer. Behållare kan utrustas med hjul, inre plastpåsar, planglas och en dräneringskran för smörjningar.

Visa mer Visa mindre
Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN