Trä & Plastindustrin

Dustcontrol Applications Wood & Plastic Industry Banner 2000x653

Genom att avlägsna damm förbättras kvaliteten på produkterna och effektiviserar arbetet.

Punktutsugning är energieffektivt i jämförelse med konventionell ventilation. Människor som arbetar med snickeri eller andra typer av träarbeten exponeras ständigt för stora mängder damm, vilket ofta leder till kroniska näsinflammationer.

Redan under 1980-talet visade Dustcontrol att man genom punktutsugning på alla centralsuganläggningar effektivt kan reducera det luftburna dammet med upp till 70 %. Om man dessutom använder sig av effektiva rengöringsmetoder minskas mängden damm ytterligare.

Referenser

Sweedwood, Swedemade UK.. 

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN