Industri

Technology for Healthy Business

Låt Dustcontrol hjälpa dig att uppnå både en renare och en hälsosam miljö.

Dustcontrol levererar mobila stoftavskiljare och centralsuganläggningar med syfte att hjälpa företag över hela världen att uppnå en renare och effektivare produktion samt förbättrad produktkvalitet.

Vårt produktsortiment omfattar mobila stoftavskiljare för industri- och bygganvändning, såsom, våtsugar, föravskiljare, luftrenare, centralsuganläggningar, tillbehör och utmatning. Dustcontrol levererar ett komplett sortiment av stoftavskiljare och centralsuganläggningar för industri och byggmiljöer, samt tillbehör till både stora och små företag i många branscher.

Dustcontrol har 50 års erfarenhet av att utveckla produkter unikt anpassade till olika lösningar. Specialbeställningar är i många fall en nödvändighet för stationära system i t.ex. tryckmaskiner, livsmedelsbearbetningsmaskiner och andra automatiserade produktionslinjer.

Vill du veta mer? Kontakta vår kundservice!

Dokument för Industri

Visa mer Visa mindre
Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN