Centralsugsystem - Livsmedelsindustri, Städtillbehör - Livsmedelsindustri

Anslutningar Livsmedel

 • enkel och snabb montering
 • återanvändningsbar (gängad version)
 • hög slitbeständighet
 • Livsmedelsklassad vägg, uppfyller: EU-förordning 10/2011 och den senaste förordningen 2015/174
 • luktlös och smaklös
 • mikrob- och hydrolysresistent
 • god motståndskraft mot olja, bensin och kemikalier
 • överensstämmer med RoHS-riktlinjerna
Förfrågan
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • Anslutning, 38Ø
  44143
  Förfrågan
 • Anslutning, 50Ø
  44144
  Förfrågan
 • Anslutning, 76Ø
  44145
  Förfrågan

Dustcontrol Food Industry USP Logo Connector Food

Anslutning Ø 38/50/76

Art nr 44143 (Ø38)
Art nr 44144 (Ø50)
Art nr 44145 (Ø76)

Tillämpningar

Livsmedelsbranschen, läkemedel

Egenskaper

 • enkel och snabb montering
 • återanvändningsbar (gängad version)
 • hög slitbeständighet
 • Livsmedelsklassad vägg, uppfyller: EU-förordning 10/2011 och den senaste förordningen 2015/174
 • luktlös och smaklös
 • mikrob- och hydrolysresistent
 • god motståndskraft mot olja, bensin och kemikalier
 • överensstämmer med RoHS-riktlinjerna
Teknisk Data
Temperaturintervall Konstruktion, Material
-40 °C till 90 °C; kort tid till 125 °C Vägg: special premium-eter-polyuretan (Pre-PUR®)

Centralsugsystem - Livsmedelsindustri, Städtillbehör - Livsmedelsindustri

Anslutningar Livsmedel

 • enkel och snabb montering
 • återanvändningsbar (gängad version)
 • hög slitbeständighet
 • Livsmedelsklassad vägg, uppfyller: EU-förordning 10/2011 och den senaste förordningen 2015/174
 • luktlös och smaklös
 • mikrob- och hydrolysresistent
 • god motståndskraft mot olja, bensin och kemikalier
 • överensstämmer med RoHS-riktlinjerna
Förfrågan
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • Anslutning, 38Ø
  44143
  Förfrågan
 • Anslutning, 50Ø
  44144
  Förfrågan
 • Anslutning, 76Ø
  44145
  Förfrågan

Relaterade produkter

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN