Integritetspolicy

Sekretesspolicy för företagets (Dustcontrol) webbplats

1. Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvariga

Dustcontrol
Box 3088
Kumla Gårdsväg 14
145 03 Norsborg, SWEDEN

Tel: + 46 8 531 940 00

E-post: support@dustcontrol.se

www.dustcontrol.se

2. Tillhandahållande av webbplatsen och upprättande av loggfiler

Användarens IP-adress är anonymiserad, vilket innebär att det inte är möjligt att lagra en specifik IP-adress för någon användare för att främja datasekretess och hjälpa användare att följa GDPR. Varje gång termerna IP-adress eller personuppgifter nämns i följande text kommer de att hänvisa till en anonymiserad IP-adress.

Varje gång vår webbplats öppnas samlar vårt system automatiskt data och information om den besökande datorn. Informationen lagras tillfälligt i en så kallad loggfil. Följande data samlas in och lagras tills de raderas automatiskt:

 • Information om webbläsaren och den version som används.
 • Användarens operativsystem.
 • Användarens internetleverantör.
 • Användarens IP-adress.
 • Datum och tidpunkt för besöket.
 • Webbplatser varifrån användarens inloggning kommer till vår webbplats (referrer-URL).
 • Webbplatser som användaren besöker via vår webbplats.
 • Namn och URL för den hämtade filen.

Syftet med databehandlingen är att göra det möjligt för användaren att vara uppkopplad till webbplatsen. Användarens IP-adress måste därför vara lagrad så länge uppkopplingen varar. Lagringen i loggfiler görs för att säkra webbplatsens funktionsduglighet. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera webbplatsen och för att garantera säkerheten i våra informationstekniska system.

Databehandlingen sker i enlighet med punkt 7 i artikel 6.1 i GDPR (=Dataskyddsförordningen). Motivet för datainsamlingen är de ovan uppräknade punkterna. Uppgifterna används inte i syfte att kartlägga din person.

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för ändamålet de har insamlats för. Om datainsamlingen sker för att tillhandahålla webbplatsen görs detta när den aktuella uppkopplingen har avslutats. Lagras uppgifterna i loggfiler görs detta senast efter sju dagar. Lagring utöver detta kan förekomma. I sådana fall raderas eller anonymiseras användarnas IP-adresser, så att det inte längre är möjligt att identifiera den uppkopplade enheten.

3. Kontakt via e-post, produktförfrågningar och serviceformulär

På webbplatsen erbjuder vi dig möjlighet att ta kontakt med oss rörande produktförfrågningar och serviceformulär. I dessa fall behövs personuppgifterna som användaren har skickat för att handlägga kontakten. Det utgör grunden till den nödvändiga och rättmätiga behandlingen av uppgifterna. Hanteringen av data som skickas i samband med e-post, en produktförfrågan eller ett serviceformulär sker i enlighet med punkt 7 i artikel 6.1 i GDPR. Ytterligare lagrum, punkt b i artikel 6.1 GDPR gäller för hanteringen om avsikten med kontakten är att ett avtal ska ingås.

Om inte lagbestämmelser är ett hinder raderas uppgifterna så snart de inte längre behövs för det insamlade ändamålet. Så sker i regel när den aktuella konversationen med användaren har avslutats och det framgår att sakförhållandena är slutgiltigt klargjorda.

4. Användning av cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i webbläsaren i användarens datorsystem. När en användare besöker en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Cookien innehåller en karakteristisk teckensekvens som gör det möjligt att identifiera webbläsaren nästa gång webbplatsen besöks. I cookien lagras information som varje gång används i anslutningen med den specifika enheten. Det innebär dock inte att omedelbart får kännedom om din identitet.

Ett av syftena med cookies är att utforma våra erbjudanden till dig på ett behagligare sätt. Vi använder exempelvis så kallade session cookies för att bekräfta att du redan har besökt vissa sidor på vår webbplats. De raderas automatiskt när du lämnar vår webbplats.

Därutöver använder vi också tillfälliga cookies för att optimera användarvänligheten. De lagras under en viss bestämd tidsperiod i din enhet. När du nästa gång besöker vår sida, för att använda våra tjänster, kan vi automatiskt identifiera att du besökt oss tidigare och vilka indata och inställningar som du har matat in, så att du inte behöver göra detta igen.

Vi använder också cookies för att föra statistik över hur vår webbplats används och för att utvärdera den så att vi kan optimera våra erbjudanden till dig. Med hjälp av sådana cookies kan vi, när du besöker oss på nytt, automatiskt se att du har besökt oss tidigare. Dessa cookies raderas automatiskt efter en bestämd tid.

När en användare besöker vår webbplats lämnas information om att vi använder cookies för analysändamål och samtycke inhämtas till behandling av personuppgifterna. Samtidigt görs också en hänvisning till dataskyddsförklaringen.

Uppgifter som behandlas med cookies behövs för de i punkt f artikel 6.1 i GDPR nämnda ändamålen för att ta tillvara våra och tredje parts berättigade intressen. Lagrummet för behandling av personuppgifter med användning av cookies för analysändamål är, om tillhörande samtycke från användaren har getts, punkt a i artikel 6.1 i GDPR.

Cookies lagras i användarens dator och skickas därifrån till oss. Som användare har du därmed full kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du avaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Cookies som redan har lagrats kan när som helst raderas. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies för vår webbplats avaktiveras kan det eventuellt medföra att alla funktioner på webbplatsen inte kan användas i full omfattning.

5. Google Analytics, Google Ads, och Google Tag Manager

Google Analytics and Google Tag Manager

För en behovsorienterad utformning och fortlöpande optimering av våra webbsidor använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (https://about.google/intl/se/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; i fortsättningen kallat ”Google”). I detta sammanhang upprättas pseudonymiserade användarprofiler och cookies lagras. Den information som cookien samlar in om din användning av webbplatsen är till exempel:

 • Webbläsarens typ och version.
 • Använt operativsystem.
 • Referrer-URL (senaste dessförinnan besökta sida).
 • Värdnamn för den besökande datorn (IP-adress),
 • Tidpunkt för serverbesöket.


Informationen överförs till en av Googles servrar i USA och lagras där. Informationen används för att utvärdera användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och för att erbjuda ytterligare tjänster kopplade till webbplatsanvändning och internetanvändning för marknadsforskningsändamål och för en behovsorienterad utformning av dessa webbplatser. Informationen får i förekommande fall också överföras till tredje part, om detta föreskrivs i lag eller om den tredje parten har i uppdrag att behandla uppgifterna. Under inga omständigheter kommer din IP-adress att sammanföras med andra uppgifter från Google. IP-adresserna anonymiseras så att sammankoppling inte är möjlig (IP-maskning).

Lagrum för denna databehandling är punkt f i artikel 6.1 i GDPR. Vi vill säkerställa en behovsorienterad utformning och fortlöpande optimering av vår webbplats, föra statistik över hur vår webbplats används och utvärdera våra erbjudanden för att optimera dem. Häri ligger vårt berättigade intresse i enlighet med punkt f i artikel 6.1 i GDPR.

Att förhindra cookies

Du kan förhindra att cookies installeras med hjälp av inställningarna i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att det eventuellt medför att inte alla funktioner på webbplatsen då kan användas i full omfattning. Du kan därutöver förhindra bestämningen av de uppgifter som cookien alstrar och som avser din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) samt Googles behandling av uppgifterna genom att ladda ned och installera ett add on-program i din webbläsare:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (English)

Ett alternativ till add on-program i webbläsaren, särskilt för webbläsare i mobila enheten, som också kan förhindra Google Analytics behandling är genom att klicka på länken ovan. En opt out-cookie skapas som förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker webbplatsen. Opt out-cookien gäller bara i den här webbläsaren och bara för vår webbplats och lagras i din enhet. Om du raderar de cookies som finns i webbläsaren måste du installera opt out-cookien på nytt.

Mer information om dataskydd i samband med Google Analytics finns t.ex. i Google Analytics hjälpprogram https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv

Google Tag Manager samlar inte in eller lagrar några data från användare. Programmet erbjuder bara den teknik som behövs för att lättare bygga in marknadsföring i webbplatsen.

Google Remarketing

Den personuppgiftsansvarige har integrerat tjänster från Google Remarketing på den här webbplatsen. Google Remarketing är en funktion i Google-AdWords som gör det möjligt för ett företag att visa reklaminslag för internetanvändare som tidigare har besökt företagets webbplats. Integreringen av Google Remarketing medger vidare att företaget får utarbeta användarrelaterad reklam och sedan visa relevanta reklaminslag för användaren.

Google Remarketing services are provided by Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UGoogle Remarketing-tjänsterna tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ändamålet med Google Remarketing är att visa relevant annonsering. Google Remarketing gör det möjligt för oss att via Googles nätverk eller på andra webbplatser visa annonser som är anpassade till användarnas individuella behov och intressen.

Google Remarketing lägger in en cookie i användarens IT-system. Vad en cookie är har vi förklarat ovan. När cookies läggs in kan Google känna igen en användare på vår webbplats när denne senare besöker en webbplats som också ingår i Googles nätverk. Vid varje besök på en webbplats där Google Remarketing-tjänsten är integrerad identifierar sig den berörda personens webbläsare automatiskt hos Google. Med den här tekniska metoden får Google kännedom om personuppgifter, till exempel användarens IP-adress eller surfbeteende, vilka Google bland annat använder för att lägga ut relevant reklam.

Med hjälp av dessa cookies lagras personrelaterad information, till exempel webbsidor som du har besökt. Vid varje besök på våra webbsidor överförs på så sätt personuppgifter, inklusive IP-adressen för den internetanslutning som används, till Google i USA. Personuppgifterna lagras av Google i USA. Google får på vissa villkor vidarebefordra personuppgifterna som insamlats med denna tekniska metod till tredje part.

Du kan när som helst förhindra den ovan beskrivna inläggningen av cookies via vår webbplats genom inställningar i din webbläsare och därmed varaktigt förhindra att cookies läggs in. En sådan inställning i webbläsaren skulle också förhindra att Google lägger in en cookie i ditt IT-system. Dessutom kan en av Google Analytics redan inlagd cookie när som helst raderas via webbläsaren eller annan programvara.

Vidare har du möjlighet att motsätta sig Googles relaterade reklam. För att göra det måste du gå in på länken www.google.se/settings/ads från var och en av de webbläsare som du använder och där göra önskade inställningar.

Lagrum för denna databehandling är punkt f i artikel 6.1 i GDPR. Vi vill säkerställa en behovsorienterad utformning och fortlöpande optimering av vår webbplats, föra statistik över hur vår webbplats används och utvärdera våra erbjudanden för att optimera dem. Häri ligger vårt berättigade intresse i enlighet med punkt f i artikel 6.1 i GDPR.

Mer information och Googles gällande dataskyddsbestämmelser kan hämtas på https://policies.google.com/privacy?hl=se&gl=se/.

Google Ads

Den personuppgiftsansvarige har integrerat tjänster från Google AdWords på den här webbplatsen. Google AdWords är en tjänst för internetreklam som medger att ett reklamföretag kan visa reklaminslag både i Googles webbläsare och i Googles nätverk. Google AdWords gör det möjligt för en annonsör att i förväg definiera nyckelord som visar ett reklaminslag i Googles webbläsare när användaren söker på ett nyckelordsrelevant ord i webbläsaren. I Googles nätverk fördelas reklaminslagen på temarelevanta webbsidor med hjälp av en automatisk algoritm med efter de i förväg definierade nyckelorden.

Google AdWords-tjänsterna tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google AdWords är att göra reklam för vår webbplats genom att lägga ut relevant reklam på tredjepartsföretags webbplats och i resultaten på Googles webbläsare samt genom att visa extern reklam på vår webbplats.

Om någon besöker vår webbplats via en Google-annons lägger Google in en så kallad conversion cookie i den personens IT-system. Vad en cookie är har vi förklarat ovan. En conversion cookie har en giltighetstid på trettio dagar och kan inte användas för att identifiera personen. Via conversion cookie kontrolleras, ifall tiden inte har gått ut, om vissa undersidor, till exempel varukorgen i ett online-butikssystem, har besökts på vår webbplats. Med hjälp av en conversion cookie kan både vi och Google kontrollera om en person som har kommit till vår webbplats via en AdWords-annons har genererat omsättning, dvs. har fullföljt eller avbrutit ett varuinköp.

Google utnyttjar data och information som samlas in när en conversion cookie används för att upprätta besöksstatistik för vår webbplats. Vi använder i vår tur besöksstatistiken för att bestämma det totala antalet användare som förmedlas till oss via AdWords-annonser, det vill säga för att avgöra hur den aktuella AdWords-annonsen har lyckats eller misslyckats och för att optimera våra kommande AdWords-annonser. Varken vårt företag eller några andra av Google-AdWords reklamkunder får någon information från Google som kan användas för att identifiera besökaren.

Med hjälp av conversion cookie lagras personrelaterad information, till exempel webbsidor som har besökts. Vid varje besök på våra webbsidor överförs på så sätt personuppgifter, inklusive IP-adressen för den internetanslutning som används, till Google i USA. Personuppgifterna lagras av Google i USA. Google får på vissa villkor vidarebefordra personuppgifterna som insamlats med denna tekniska metod till tredje part.

Att ta bort cookies

Du kan när som helst förhindra den ovan beskrivna inläggningen av cookies via vår webbplats genom inställningar i din webbläsare och därmed varaktigt förhindra att cookies läggs in. En sådan inställning i webbläsaren skulle också förhindra att Google lägger in en cookie i ditt IT-system. Dessutom kan en av Google Analytics redan inlagd cookie när som helst raderas via webbläsaren eller annan programvara.

Vidare har du möjlighet att motsätta sig Googles intresserelaterade reklam. För att göra det måste du gå in på länken www.google.de/settings/ads från var och en av de webbläsare som du använder och där göra önskade inställningar.

Lagrum för denna databehandling är punkt f i artikel 6.1 i GDPR. Vi vill säkerställa en behovsorienterad utformning och fortlöpande optimering av vår webbplats, föra statistik över hur vår webbplats används och utvärdera våra erbjudanden för att optimera dem. Häri ligger vårt berättigade intresse i enlighet med punkt f i artikel 6.1 i GDPR.

Mer information och Googles gällande dataskyddsbestämmelser kan hämtas på https://www.google.se/intl/se/policies/privacy/.

6. YouTube

På vår webbplats använder vi, med stöd av punkt f i artikel 6.1 i GDPR för att ge vårt online-utbud en attraktiv framställning, social media pugins till sidan YouTube som drivs av Google. Operatör för sidorna är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en sida som är försedd med en YouTube-plugin upprättas en förbindelse till YouTubes servrar. YouTube-servern får ett meddelande om vilka av våra sidor som du har besökt. Om du har loggat in på ditt YouTube-konto kan YouTube lägga till surfbeteendet till din personliga profil. Om du inte vill att YouTube ska kartlägga data som samlas in via vår webbplats till ditt YouTube-konto måste du logga ut från YouTube innan du besöker vår webbplats.

Mer information om dataskydd i samband med användardata finns i YouTubes dataskyddsförklaring på: https://www.google.se/intl/se/policies/privacy.

7. Facebook

På vår webbplats använder vi, med stöd av punkt f i artikel 6.1 i GDPR social media plugins för det sociala nätverket Facebook (Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA och, om du besöker Facebook-sidor inom EU/EES, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland), för att göra vårt företag mer känt. I detta affärsmässiga ändamål ligger det berättigade intresset i enlighet med punkt f i artikel 6.1 i GDPR.

Vi använder knappen ”LIKE/Gilla” eller ”DELA”. När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller en sådan plugin (”Gilla”- eller ”Dela”-knapp) upprättas inte direkt någon förbindelse med Facebooks servrar. Om du klickar på den tillhörande knappen vidarebefordras du till en Facebook-webbplats. Där kan du genom att klicka en gång till dela eller gilla vårt innehåll. Genom besöket på Facebook-webbplatsen får Facebook information om att du har besökt den tillhörande sidan, även om du inte har något Facebook-konto eller just då inte är inloggad på Facebook. Informationen (inklusive din IP-adress) skickas av din webbläsare direkt till en av Facebooks servrar i USA och lagras där. Om du är inloggad på Facebook och interagerar med plugins på Facebook-webbplatsen, t.ex. genom att klicka på ”Gilla”- eller ”Dela”-knapparna, skickas också den informationen direkt till en av Facebooks servrar och lagras där. Informationen publiceras också på Facebook och visas för dina Facebook-vänner. Facebook får använda informationen för reklam och marknadsundersökningar och för en behovsorienterad utformning av Facebook-sidorna. För detta ändamål upprättar Facebook användar-, intresse- och relationsprofiler, t.ex. för att utvärdera din användning av vår webbplats i förhållande till de annonser som visas för dig på Facebook, informera andra Facebook-användare om dina aktiviteter på vår webbplats och erbjuda fler tjänster som är relaterade med Facebook-användningen.

Facebook har deklarerat att företaget följer dataskyddsbestämmelserna i ”US Privacy Shield” och är registrerat i USA:s handelsdepartements ”US Privacy Shield”-program. Vi kan inte påverka Facebooks hantering av personuppgifter.

Om du inte vill att Facebook ska kartlägga data som samlas in via vår webbplats till ditt Facebook-konto måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.

Datainsamlingens ändamål och omfattning och Facebooks fortsatta hantering och användande av uppgifterna samt dina tillhörande rättigheter och inställningsalternativ för att skydda ditt privatliv framgår av Facebooks dataskyddsanvisningar (https://www.facebook.com/about/privacy/).

8. Data protection when applying for job vacancies and employment

Den personuppgiftsansvarige ska samla in och behandla sökandes personuppgifter för att genomföra anställningsförfarandet. Behandlingen får också ske elektroniskt. Detta gäller i synnerhet när en sökande skickar in sina ansökningshandlingar elektroniskt, till exempel per e-post eller via ett webbformulär på webbplatsen, till den personuppgiftsansvarige. Om den personuppgiftsansvarige ingår ett anställningsavtal med en platssökande lagras de insända uppgifterna för att genomföra anställningsförfarandet i enlighet med lagbestämmelserna. Om den personuppgiftsansvarige inte ingår något anställningsavtal med den sökande raderas ansökningshandlingarna automatiskt två månader efter att beslutet har meddelats, om inga andra, för den personuppgiftsansvariges, legitima skäl förhindrar detta. Som legitimt skäl i denna mening anses till exempel en bevisskyldighet vid ett förfarande enligt den allmänna likabehandlingslagen (AGG).

9. Använding av webbtypsnitt

För att förbättra presentationen av information på webbplatsen används externa teckensnitt och ikoner (webbtypsnitt). För att text, teckensnitt och ikoner ska visas korrekt laddar din webbläsare ner de erforderliga typsnitten till din webbläsarcache när du besöker sidan. För att kunna göra det måste den webbläsare som du använder koppla upp sig mot servrarna hos operatörerna för webbtypsnitten. Då får operatörerna veta att vår webbplats har besökts från din IP-adress. Följande typsnitt används:

Google Webfonts från Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. (”Google”)

Lagrum för denna databehandling är punkt f i artikel 6.1 i GDPR. Typsnitten används för att åstadkomma en enhetlig och attraktiv framställning av vår webbplats, häri ligger vårt berättigade intresse i bestämmelsens mening.

Du kan ställa in din webbläsare så att typsnitten inte laddas ner från operatörernas servrar (t.ex. genom att installera add ons som NoScript eller Ghostery für Firefox.). Om din webbläsare inte stöder typsnitten eller om du hindrar åtkomsten till servrarna visas texten med standardteckensnitt.

Mer information om Google Webfonts finns här: https://developers.google.com/fonts/faq?hl=se-SE&csw=1.
Dessutom hänvisar vi till Googles integritetspolicy på den ovan angivna länken.

Mer information om Font Awesome finns här: https://fontawesome.com/help. Du kommer till Font Awesomes integritetspolicy via https://fontawesome.com/privacy.

10. Överföring av uppgifter

Det sker ingen överföring av dina personuppgifter till tredje part, om inte

 • du enligt punkt a i artikel 6.1 i GDPR har gett ditt uttryckliga samtycke till detta,
 • överföringen är nödvändig enligt punkt f artikel 6.1 i GDPR för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och det inte finns anledning att anta att du har ett övervägande skyddsvärt intresse av att dina uppgifter inte överförs,
 • det enligt punkt c i artikel 6.1 i GDPR finns en lagstadgad skyldighet att överföra uppgifterna,
 • detta är tillåtet enligt lag och enligt punkt b i artikel 6.1 i GDPR är nödvändigt för fullgörandet av avtalsrelationer med dig.

11. Berörda personers rättigheter

Under applicable legal conditions, data subjects have the right to:

 • Enligt artikel 15 i GDPR begära tillgång till personuppgifter som behandlas av oss. Du får i synnerhet begära tillgång till ändamålet med behandling, personuppgiftskategorin, de kategorier av mottagare för vilka dina uppgifter har lämnats eller kommer att lämnas, den planerade retentionstiden, rätten till rättelse, annullering, begränsning av behandlingen eller invändningar, om rätt till överklagande föreligger, källan till dina uppgifter, om de inte har insamlats av oss, samt om det förekommer ett automatiskt beslutsfattande inklusive granskning och eventuell relevant information om dessa detaljer.
 • Enligt artikel 16 i GDPR begära omedelbar rättelse av fel i eller komplettering av personuppgifter som är lagrade hos oss.
 • Enligt artikel 17 i GDPR begära att personuppgifter som är lagrade hos oss raderas, om inte behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Enligt artikel 18 i GDPR begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om du bestrider uppgifternas korrekthet, om behandlingen är olaglig men du motsätter dig att personuppgifterna raderas, och om vi inte längre behöver personuppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.eller om du enligt artikel 21 i GDPR har gjort invändningar mot behandlingen.
 • Enligt artikel 20 i GDPR begära att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit åt oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Enligt artikel 7.3 i GDPR när som helst återkalla ditt tidigare lämnade samtycke. Detta får till följd att vi inte får fortsätta den databehandling som har grundats på detta samtycke, samt
 • enligt artikel 77 i GDPR lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. I regel kan du då vända dig till tillsynsmyndigheten på din normala vistelseort eller vår företagsadress.


Om du har gjort bruk av din rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen gentemot den personuppgiftsansvarige är denne skyldig att meddela rättelsen eller raderingen eller begränsningen av behandlingen till alla mottagare för vilka de aktuella personuppgifterna har yppats, om inte detta visar sig vara omöjligt eller är förknippat med en oproportionerlig arbetsinsats. Du har gentemot den personuppgiftsansvarige rätt att få upplysning om dessa mottagare.

12. Rätt att göra invändningar

I den mån dina personuppgifter behandlas med stöd av berättigade intressen enligt punkt f artikel 6.1 i GDPR har du rätt att enligt artikel 21 i GDPR göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter, om det finns anledning till detta som hänför sig till din specifika situation eller om invändningarna avser direktreklam. I det senare fallet har du generell rätt att göra invändningar, vilka då genomförs av oss utan att ange en specifik situation.

Om du vill utnyttja din rätt till återkallande eller invändningar behöver du bara skicka ett e-postmeddelande till sales@dustcontrol.se

13. Dataskyddsförklaringens aktualitet och revideringar

Den nu gällande dataskyddsförklaringen gavs ut i februari 2019.

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN