Keramikindustrin

Inom den keramiska industrin är damm mer en självklarhet än ett undantag, men det behöver inte vara så.

Dustcontrols centralsuganläggningar minimerar förekomsten av luftburet damm, vilket ger en bättre hälsa hos personalen samt ökar säkerheten på arbetsplatsen. Detta leder i sin tur till ökad produktivitet.

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN