Kompakta sugsystem

Betydande besparingar kan uppnås genom att man installerar ett kompakt centralsugsystem från Dustcontrol. Ett exempel: alla slipmaskiner och bearbetningsverktyg i en produktionsanläggning är utrustade med sugkåpor och anslutna till ett centralsugsystem. Insamlingen av stoft vid källan bidrar till en bättre arbetsmiljö, högre produktivitet – kortare uppstädning, renare process och förbättrad produktkvalitet.

Om kompakta sugsystem

  1. Vakuumalstrare – Vakuumalstraren är en rem-/direktdriven turbopump. Den är väldigt tålig och har minimalt servicebehov. Egenskaperna för denna typ av vakuumalstrare gör den perfekt för användning med en VFD-enhet (variabel frekvensdrivning). Med VFD-tillvalet (frekvensomvandlare) optimeras prestandan.
  2. Filterenhet – Filterenheten separerar större partiklar i cyklonen och det finare dammet i det veckade koniska filtret. Filtret rengörs väldigt effektivt med en omvänd tryckluftspuls. Filterenheten separerar allt från stoft till flis och vätskor.
  3. Kontrollpanel – Den elektriska funktionen är inbyggd i maskinen. Enheten startas manuellt med en startknapp, automatiskt när någon av utsugningsplatserna öppnas och mikrobrytare används eller genom klockstyrning. Filterrensning sker automatiskt efter avstängning av vakuum. Med DC Green System-tillvalet får du behovsstyrning för att spara energi. Du kan också välja om enheten ska vara en fast eller mobilt installerad och om den ska levereras med en Euro-anslutning
  4. HEPA-filter – Finfiltret separerar en stor mängd av det fina stoftet, men har begränsad effektivitet på de minsta partiklarna. För att fånga upp dessa partiklar bör enheten utrustas med ett HEPA-filter. Vi rekommenderar alltid att ett HEPA-filter används när systemluften återförs till anläggningsmiljön. Med särskilt eller farligt stoft rekommenderar vi att du använder ett HEPA-filter även om systemluften ska ventileras ut ur anläggningen. (Obs! Var alltid medveten om och följ lokala bestämmelser.)
  5. Utlopp/avluft -För fast installerade utsugningssystem rekommenderas det alltid att luften släpps ut ur byggnaden om ett HEPA-filter inte används. Då skickas alla kvarvarande partiklar och eventuella gaser som extraheras ut från byggnaden. Med hjälp av ett HEPA-filter kan nästan alla partiklar elimineras. I en stor anläggning kan det ibland bli svårt att släppa ut utsläppet i omgivningen. I så fall kan utlopp direkt vid enhet övervägas. Extra kanalsystem och ytterligare ljuddämpning finns tillgängligt för att passa installationen.
  6. Utmatning av material – Utmatning av stoft, vätskor och tungt material sker under cyklonen. Ett antal olika lösningar kan väljas. De vanligaste är plastsäck eller behållare. Behållare finns tillgängliga i en
    mängd olika volymer.
  7. Mobil enhet – DC 11-Module är konstruerad med ett pallformats chassi så att den enkelt kan flyttas med en gaffeltruck eller palldomkraft. Genom att utrusta enheten med hjul och handtag skapar man en mobil enhet som trots sin storlek och vikt är enkel att flytta med handkraft på fabriksgolvet. Det finns också möjlighet att skapa en semi-mobil enhet där enheten konfigureras som en bärbar enhet men dockas till ett installerat rörsystem. När den behövs någon annanstans kopplar du loss den från dockan och rullar iväg den.

 

Dustcontrol DC 11 Module 300x375
DC 11-Module
Visa mer Visa mindre
Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN