Flyg & Fordonsindustrin

Dustcontrol Applications Aviation & Automotive Banner 2000x653

Flyg- och fordonsindustrin har flera tillämpningsområden där ett effektivt punktutsug och renlighet är ett måste.

Punktutsugsanläggningarna är byggda utifrån Dustcontrols standard eller av Atex-komponenter. De specialanpassade sugkåporna har utvecklats för utrustningen där dammet bildas, exempelvis vid borrning, målning, slipning eller sågning. Med en centralsuganläggning samlas dammet upp i en container som sedan lätt kan forslas bort.

Dustcontrol Applications Aviation & Automotive Banner Mini

Referenser

Nestlé, EADS Airbus, Lockheed Martin, Thyssen Krupp, KRV, The Age, Interseroh, Agrana Zuckerfabrik, Hexal Salutas, Gamesa, Portable Foods (Kelloggs), Brandon Hire, Mars Drinks UK, Sandvik in Sweden. 

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN