Arbetsplatsutrustning

Alla utlopp måste ha någon typ av förslutning, antingen en klaffventil eller ett skjutspjäll. Dessa kan vara manuellt manövrerade, t.ex. klaffventiler eller manuella skjutspjäll eller automatiskt styrda för aktivering endast när utsugning behövs. Svängarmar, slangrullar och andra upphängningssystemet bidrar ytterligare till att öka flexibiliteten och effektiviteten i systemet.

Om arbetsplatsutrustning

Ett utsugningssystem dimensioneras för de antal uttag som ska användas samtidigt. Detta för att maximera effektiviteten och minska storleken på centralenheten. Samtliga uttag måste ha någon typ av ventil eller spjäll. Detta kan ske via manuella skjutspjäll och klaffventiler eller automatiskt
på begäran. Flexröret kan användas för rökutsugning eftersom dess höga flexibilitet och lilla diameter gör att det kan placeras mycket nära rökkällan.

Upphängningsanordningar, t.ex. svängarmar och slangrullar kan öka systemets användbarhet, förbättra ergonomin och minimera eventuella snubbelfaror från slangar som lämnas kvar på golvet.

När stora mängder material ska föras in i systemet, kan rostfria golvtrattar användas från vilka materialet sedan sugs ut.

Dustcontrol Illustration System Workers Manual Flap Valves 600x900
Manuella klaffventiler
Dustcontrol Illustration System Workers Fume Arms 600x900
Automatiska klaffventiler
Dustcontrol Illustration System Workers Automatic Flap Valves 600x900
Rökarmar och upphängningsarrangemang

Visa mer Visa mindre
Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN