Arbetsplatsutrustning

FilterSaver

Arbetsplatsutrustning – FilterSaver

Förfrågan
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • FilterSaver för filter artikelnummer 4284
  43925
  Förfrågan
 • FilterSaver för filter artikelnummer 4292
  43926
  Förfrågan

FilterSaver fördelar jetpulsen jämnt över hela filterområdet, vilket underlättar bättre avlägsnande av damm som fastnat på filtret. Genom att ta bort mer damm reduceras trycket över filtret. Ett minskat tryckfall ökar också filtrets livslängd, minskar energiförbrukningen och ökar suget i systemet.

Arbetsplatsutrustning

FilterSaver

Arbetsplatsutrustning – FilterSaver

Förfrågan
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • FilterSaver för filter artikelnummer 4284
  43925
  Förfrågan
 • FilterSaver för filter artikelnummer 4292
  43926
  Förfrågan

Relaterade produkter

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN