Rivaren

Dustcontrol optimerar rivningsprojekt med dammhanteringslösningar för att ta hand om både grov- och findamm. Våra avancerade stoftavskiljare, grovdammsugare och luftrenare för rivning minskar också effektivt luftburet stoft för att förbättra arbetsmiljön för rivningspersonalen och för att möta rivarens krav på säkerhet och effektivitet. För detaljerad information om hur våra produkter kan stödja dina rivningsprojekt, kontakta oss!

För mig som rivningsspecialist är tåliga och kraftfulla maskiner avgörande.
Visa mer Visa mindre
Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN