Standarder och certifieringar

Dustcontrols produkter gör att utsläpp av damm, stoft, vätskor och andra farliga partiklar minskar. Vårt slagord Technology for Healthy Business är ett synsätt som genomsyrar hela vår verksamhet. För oss på Dustcontrol betyder det: ekonomi, effektiva lösningar, fysisk hälsa och säker arbetsmiljö.

Vi har tagit hjälp av plattformen EcoVadis för att värdera vårt hållbarhetsarbete. Varje år analyserar EcoVadis experter de dokument som vi delar med oss av från vårt ledningssytem och utifrån det får vi en ranking men också förslag på framtida åtgärder.

Dustcontrol ecovadis hållbarhetsarbete Logo

Dustcontrols strategier är inspirerade av några av FN:s 17 globala mål.


Dustcontrol är certifierad i enlighet med ISO 900114001 och 45001 med ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem. Detta innefattar processhantering, identifiering av miljöpåverkan, efterlevnad av förordningar och utbildning av våra anställda i ämnet. Vi följer noga EU-direktiven Reach och RoHS för att minimera vår kemikalieanvändning. Med hjälp av Lean Production utvärderar vi löpande våra processer och ser till att förbättra vår övergripande effektivitet.

SCAB ISO 14001 Eng RGB
SCAB ISO 9001 Eng RGB
SCAB ISO 45001 Eng RGB
Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN