Centralsuganläggningar, Filterenheter

S 21000 EX

S 21000 EX är en högvakuumstoftuppsamlare för potentiellt lättantändligt stoft. Enheterna uppfyller ATEX-direktivet.

Förfrågan
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • S 21000 EX
  119201
  Förfrågan

S 21000 EX är av modulär konstruktion och är flexibel i själva tillämpningenInloppsmodulen kan exempelvis både roteras och vändas.

S 21000 EX kan antingen stå på golvet eller monteras på väggen med extra ben.

S 21000 EX är den nya generationens högvakuum-filterenhet för potentiellt explosivt damm. Filterenheten överensstämmer med ATEX-direktivet.

Den har skapats för att tillgodose olika krav gällande punktutsugning och för att möta de utmaningar och snabba förändringar som presenteras inom modern industri. Systemet är märkt med EX-symbolen och innefattar kategori 3D utrustning enligt direktiv 94/9/EG. Detta innebär att modeller med EX-symbolen kan placeras i områden som klassificeras som zon 22 enligt direktiv 1999/92/EG.

 
Teknisk Data
Inlopp [∅ mm] tillval
Utlopp [∅ mm] 250/160
Flöde max [m3/h] 1500
Luftvolym på smutsiga sidan [l] 464
Filtermaterial 429206 x 1
Total filterarea [m2] 12
Separationsgrad EN 60335 [%] > 99.9
Uppsamlingsbehållare [l] 60
Max.temperatur, filter [℃] 130
Tryckluft [bar] 4
Anslutning, slang [mm] 6
Elanslutning 24V DC,12 W

 

För mer detaljerad information, läs vår

 

Centralsuganläggningar, Filterenheter

S 21000 EX

S 21000 EX är en högvakuumstoftuppsamlare för potentiellt lättantändligt stoft. Enheterna uppfyller ATEX-direktivet.

Förfrågan
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • S 21000 EX
  119201
  Förfrågan

Relaterade produkter

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN