Sopförbränningsindustrin

Dustcontrol Applications Waste Management & Furnace Facilities Banner 2000x653

Inom sopförbränningsindustrin finns det flera områden där moderna punktutsugnings- och materialtransportsystem förbättrar den övergripande verksamheten, vilket i sin tur leder till lägre kostnader och ökad produktionseffektivitet.

Dustcontrol har utrustat många industrier runt om i världen med centralsugsanläggningar som tagit hand om farliga gaser och spill och transporterat detta material till dess utsedda plats. Föravskiljare används också för att separera väskor från metall.

Referenser

Dustcontrol Applications Waste Management & Furnace Facilities Banner References

ITT Water & Wastewater, KRV, Viridor Waste Management, Rural Energy. 

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN