Centralsuganläggningar, Filterenheter

S 34000 EX

S 34000 EX är en högvakuumstoftuppsamlare för potentiellt lättantändligt stoft. Enheten uppfyller ATEX-direktivet.

Välj model
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • S 34000 EX 105901
  Förfrågan

S 34000 EX är uppbyggd av moduler och är därför mycket flexibel. Inlopps-modulerna kan exempelvis både roteras och vändas.

S 34000 EX är den nya generationens högvakuum-filterenhet för potentiellt explosivt damm. Filterenheten överensstämmer med ATEX-direktivet.

Den har skapats för att tillgodose olika krav gällande punktutsugning och för att möta de utmaningar och snabba förändringar som presenteras inom modern industri. Systemet är märkt med EX-symbolen och innefattar kategori 3D utrustning enligt direktiv 94/9/EG. Detta innebär att modeller med EX-symbolen kan placeras i områden som klassificeras som zon 22 enligt direktiv 1999/92/EG.

 
Teknisk Data
Inlopp [∅ mm]tillval
Utlopp [∅ mm]250/160
Flöde max [m3/h]4000
Luftvolym på smutsiga sidan [l]1312
Filtermaterial 429206 x 4
Total filterarea [m2]34
Separationsgrad EN 60335 [%]> 99.9
Uppsamlingsbehållare [l]60
Max.temperatur, filter [℃]130
Tryckluft [bar]4
Anslutning, slang [mm]6
Elanslutning24V DC,12 W

 

För mer detaljerad information, läs vår

 

Centralsuganläggningar, Filterenheter

S 34000 EX

S 34000 EX är en högvakuumstoftuppsamlare för potentiellt lättantändligt stoft. Enheten uppfyller ATEX-direktivet.

Välj model
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • S 34000 EX 105901
  Förfrågan

Relaterade produkter

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN