EX-Line stoftavskiljare

EX-line – stoftavskiljare (industridammsugare) utformade för företag där det finns en risk för explosion.

Dustcontrol EX Line Dust Extractors Logo

Dustcontrols EX-industridammsugare är speciellt framtagna för industrier där det finns en explosionsrisk. Maskinerna är också avsedda för industrier som ställer höga krav på ren produktion, exempelvis trä-, livsmedels- och elektronikproduktion.

Maskinerna uppfyller kraven i ATEX Zon 22, direktiv 1999/92 ATEX 137. Dustcontrol tillhandahåller även städtillbehör som uppfyller denna standard. Zon 22 är ett område där det normalt sett inte föreligger någon explosionsrisk, eller endast gör det under en kort period, p.g.a. explosiva substanser i luften.

Industridammsugare för icke-ledande material följer IP5X-standarden. För ledande material är det IP65-standarden som gäller.

Maskinerna är driftsäkra och kan avskilja damm i en rad olika applikationer, som punktutsug när man använder elektriska verktyg för slipning, skärning, borrning och städning i allmänhet. Dammsugarna kan användas i temperaturer mellan 0° och +50°c.

Visa mer Visa mindre
Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN