Om Dustcontrol

Allt går så mycket enklare, blir så mycket effektivare och smidigare när produktionen inte störs av stoft- och materialansamlingar. För att inte tala om en säker luftkvalitet.

Effektiv produktion, ökad produktivitet och renare arbetsmiljö

Dustcontrol främsta uppgift är att underlätta en effektiv produktion, ökad produktivitet och renare arbetsmiljö för våra kunder. Vi säljer produkter och specialanpassade lösningar som gör att kunden kan fokusera på sin produktion. Dessutom erbjuder Dustcontrol service inklusive tillbehör och reservdelar. Med mobila stoftavskiljare och stationära centralsuganläggningar hjälper Dustcontrol företag över hela välden till en effektivare produktion och till bättre produktionskvalitet. Vi skapar en renare arbetsmiljö genom att suga damm och andra föroreningar. 

50 års erfarenhet i branschen

Sedan starten 1972 har Dustcontrol utvecklats till det internationella industriföretag vi är idag. Företaget grundades av Johann Haberl, Mirko Purar och Evert Kranz, alla tre tidigare ingenjörer på Devac AB, ett statligt svenskt forsknings- och utvecklingsföretag. Huvudsyftet med företaget var att undersöka hälsoriskerna med stendamm som uppstår när man borrar. De hade utvecklat en maskin för att fånga upp det farliga stendammet vid källan, och därmed hade de uppfunnit ”punktutsugning”. När företaget avvecklades bestämde sig de tre arbetskamraterna att själva fortsätta med punktutsugningsprojektet. Ett nytt privat företag bildades – Dustcontrol AB med Pirkko Haberl som ekonomichef.

Allt började utifrån idén att bygga sugsystem som fångar damm och andra föroreningar med punktutsug vid källan. Detta innebär en renare och säkrare arbetsmiljö, ökad produktivitet och bättre produktkvalitet. Med 50 års erfarenhet levererar vi exempelvis avancerade renrumslösningar till läkemedels- och elektronikindustrin, mobila dammsugare i olika storlekar till bygg- och uthyrningsföretag, rena produktionsarbetsplatser till fordonsindustrin och centrala sugsystem till stora tidningstryckerier.

Idag består företagsgruppen Dustcontrol av huvudkontoret i Sverige och dotterbolag i Tyskland, Österrike, Storbritannien, USA och Finland.

Renar utluften till 99.995 procent

Tack vare utrustning från Dustcontrol kan små och stora företag suga ut damm, spån, gas, oljespill eller andra ohälsosamma partiklar redan vid källan. Vår utrustning klarar utmaningarna med hjälp av en hög filtreringsgrad. Maskinerna har filter som renar utluften till 99,995 procent. Det ger ditt företag en betydligt renare inomhusluft. Dessutom har filtren en lång livstid och lång tid mellan byten, vilket också gör det till ett klokt val rent ekonomiskt.

Att anlita Dustcontrol

Vår säljorganisation består av erfarna tekniker som kan branschen. Väljer du en mobil lösning kommer vi till ditt företag och demonstrerar. För stationära anläggningar dimensionerar vi systemet enligt en kravspecifikation. Dustcontrol tar även ansvar för hela kedjan, från planering och installation till slutbesiktning, dokumentation och support.

1972-2021

1976
Det stora genombrottet för Dustcontrol kom 1976 med
en stor order från svenska ASEA i Västerås. I och med
det så kunde Dustcontrol expandera och flytta till egna
produktionslokaler i Norsborg utanför Stockholm.

1977
Framtagning av en metod för säker sanering av asbest.
Breddning av produktprogrammet till bilverkstäder, städning och utsug av svetsrök.

1978-79
Exportförsäljningen startar genom återförsäljare i Finland
och etablering av dotterföretag i Tyskland och Schweiz
(1978) samt i Österrike(1979).

1979
Dustcontrol blir ett registrerat varumärke i Sverige genom inarbetning.

1980-talet
Projekt Münchenbryggeriet där Dustcontrol utvecklade en metod för dammfri rivning och ombyggnad. LO
(Byggettan) och Arbetsmiljöfonden deltog. Handbok för
punktutsug ges ut. Produktutveckling: Patenterad sidokanalpump. Ny patenterad filterteknik med luftrensning och med veckade filter som var de första som användes för industriell stoftavskiljning. Introduktion av luftrenare som komplement till stoftavskiljare.

1981
Kung Carl den XVI Gustaf besöker Dustcontrol. Han har
intresse för arbetsmiljöfrågor (1981).

1985
Johann Haberl hedras med en kunglig näringslivsmedalj.

1987
Framtagning av sugsystem för att minska trädammet i
skolornas slöjdsalar.

1990-talet
Antalet anställda 62 i Sverige och 24 i utlandet. Omsättning i koncernen 79 milj SEK. Lågkonjunkturen halverar omsättningen. Utveckling av nya stoftavskiljare avsedda för tillverkningsindustrin med bidrag från Industrifonden.
I-line föds.

1991
Lågkonjunktur och nyorientering
Invigning av höglagret och en utbyggd kontorsdel (1991).

1993
Dustcontrol hedras med en bronsmedalj av bl.a. Sveriges Handelskammare ordnad tävling ”Sveriges bästafamiljeföretag 1993”.

1996-97
Dotterbolag startas i UK 1996 och i Finland 1997.
Uthyrningsbolagen blir en betydande kundgrupp.
Produktprogrammet utökas med Dustcontrol Våtsug.

2001
Kvalitetssatsning och exportökning
Certifiering för kvalitet ISO 9001 och miljö, ISO14001
(2001).

2006
Fokus på Atex-frågår. Punktutsugningssystem för arbetsmiljöer som har risk för dammexplositioner.
Dotterbolag i USA.

2007
Johann Haberl utses till Årets företagare 2007 i Botkyrka.

2008
Dustcontrol Butik startas (2008). Försvar av patentet av
ett filter-striden som Dustcontrol vinner i hovrätten.

2010-talet:
Dustcontrol Green System utvecklas för att spara energi
genom behovsstyrning av suget. UC klassar Dustcontrol
som en av de tryggaste arbetsplatserna i Sverige. Utbildning och kunskapsförmedling är i fokus när vi hjälper kunderna inom många slags industrier att utforma dammfria processer som skyddar medarbetarnas hälsa samtidigt som energi besparas och produktionen effektiviseras.

2011
Exporten utgör nu 70%.

2015
Lansering av DC Tromb (2015).

2016
Lansering av DC Immersion (2016).

2017
Lansering av Food Industry GFF & DC Storm (2017).

2018
Lansering av Sustainability Campaign (2018).

2020
Lansering av DC Smart System (2020).

2020-talet
Dustcontrol är i dag ett familjeföretag i andra generationen där Nina Uggowitzer är VD. Stefan Haberl är medlem i styrelsen liksom grundarna Johann Haberl, Pirkko Haberl och Mirko Purar.

Företagsgruppen Dustcontrol består av huvudkontoret i Sverige med utveckling, tillverkning och försäljning och dotterbolagen i Tyskland, Österrike, Storbritannien, USA och Finland.

2021
Arbetsmiljöcertifiering (2021)

Framtiden:
Trots Covid-19 pandemin har Dustcontrol kunnat fortsätta verksamheten utan personalminskningar. Vår affärside är hållbar nu som för 50 år sedan.

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN