Centralsuganläggningar, Filterenheter

S 21000

S 21000 är uppbyggd av moduler och är en flexibel stoftav­skiljare.

Välj model
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • S 21000 24 V AC 1191
  Förfrågan
 • S 21000 24 V DC 119100
  Förfrågan

S 21000 är uppbyggd av moduler och är en flexibel stoftav­skiljare. Inkopplingsdelen kan t ex både vridas och vändas. Flera modulringar kan ställas på varandra för att öka uppsamlingsvolymen. X-modellen är utrustad med extra stora filter och en extra modulring.

S 21000 monteras på benstativ och ska alltid utrustas med inloppsmodul och utmatningsutrust- ning – utmatningskona eller annan utrustning.

 

 
ArtikelnummerTillbehör
4706Utmatningskona för säck
4714Plastsäck, 50 st.
42111Plastsäck, 50 st., antistatiska
 
Teknisk Data
Inlopp [∅ mm]optional
Utlopp [∅ mm]250
Flöde max [m3/h]1500
Undertryck [kPa]40
Art.nr. x antal4284 x 1
Total filterarea [m2]12
Avskiljningsgrad DIN 24184/3 [%]> 99.9
Klass enligt EN 60335M
Max.temperatur, filter [℃]130
Tryckluft [bar]4
Anslutning, slang [mm]6
Elanslutning24V AC alt. DC,12 W

 

För mer detaljerad information, läs vår

 

Centralsuganläggningar, Filterenheter

S 21000

S 21000 är uppbyggd av moduler och är en flexibel stoftav­skiljare.

Välj model
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • S 21000 24 V AC 1191
  Förfrågan
 • S 21000 24 V DC 119100
  Förfrågan

Relaterade produkter

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN