Centralsuganläggningar, Filterenheter

S 21000

S 21000 är uppbyggd av moduler och är en flexibel stoftav­skiljare.

Förfrågan
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • S 21000 24 V AC
  1191
  Förfrågan
 • S 21000 24 V DC
  119100
  Förfrågan

S 21000 är uppbyggd av moduler och är en flexibel stoftav­skiljare. Inkopplingsdelen kan t ex både vridas och vändas. Flera modulringar kan ställas på varandra för att öka uppsamlingsvolymen. X-modellen är utrustad med extra stora filter och en extra modulring.

S 21000 monteras på benstativ och ska alltid utrustas med inloppsmodul och utmatningsutrust- ning – utmatningskona eller annan utrustning.

 

 
Artikelnummer Tillbehör
4706 Utmatningskona för säck
4714 Plastsäck, 50 st.
42111 Plastsäck, 50 st., antistatiska
 
Teknisk Data
Inlopp [∅ mm] optional
Utlopp [∅ mm] 250
Flöde max [m3/h] 1500
Undertryck [kPa] 40
Art.nr. x antal 4284 x 1
Total filterarea [m2] 12
Avskiljningsgrad DIN 24184/3 [%] > 99.9
Klass enligt EN 60335 M
Max.temperatur, filter [℃] 130
Tryckluft [bar] 4
Anslutning, slang [mm] 6
Elanslutning 24V AC alt. DC,12 W

 

För mer detaljerad information, läs vår

 

Centralsuganläggningar, Filterenheter

S 21000

S 21000 är uppbyggd av moduler och är en flexibel stoftav­skiljare.

Förfrågan
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • S 21000 24 V AC
  1191
  Förfrågan
 • S 21000 24 V DC
  119100
  Förfrågan

Relaterade produkter

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN