ATEX

Dustcontrol Applications ATEX Banner 2000x653

Explosiva atmosfärer kan orsakas av brandfarliga gaser, dimma, ångor eller brännbart damm. Om det finns tillräckligt av ämnet blandat med luft, behöver det bara en antändningskälla för att orsaka en explosion.

Explosioner kan orsaka dödsfall och allvarliga skador samt betydande skador. Att förhindra utsläpp av farliga ämnen som kan skapa en explosiv atmosfär och att förhindra antändningskällor är två mycket använda sätt att minska risken. Att använda rätt utrustning kan hjälpa till mycket med detta. Det enklaste förebyggandet är faktiskt via vanlig dammsugning.

Dustcontrol har många års erfarenhet och en stor produktportfölj för att förebygga och minimera riskerna för dammexplosioner: centralsug, mobila stoftavskiljare (industridammsugare och byggdammsugare), komplett städtillbehör och service.

Referenser

Nestlé, EADS Airbus, Lockheed Martin, Thyssen Krupp, KRV, The Age, Interseroh, Agrana Zuckerfabrik, Hexal Salutas, Gamesa, Portable Foods (Kelloggs), Brandon Hire, Mars Drinks UK, Sandvik in Sweden.

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN