Centralsuganläggningar, Filterenheter

S 34000

S 34000 är uppbyggd av moduler och är en flexibel stoftav­skiljare.

Välj model
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • S 34000 24 V AC 1059
  Förfrågan
 • S 34000 24 V DC 105900
  Förfrågan

S 34000 är uppbyggd av moduler och är en flexibel stoftav­skiljare. Inkopplingsdelen kan t ex både vridas och vändas. Flera modulringar kan ställas på varandra för att öka uppsamlingsvolymen. X-modellen är utrustad med extra stora filter och en extra modulring.

 
Artikelnummer Tillbehör
4706 Utmatningskona
4714 Uppsamlingssäck, 50 st
42111 Uppsamlingssäck, 50 st antistatisk
 
Teknisk Data
Inlopp [∅ mm] Tillval
Utlopp [∅ mm] 250
Flöde max [m3/h] 4000
Undertryck [kPa] 40
Art nr och antal 4292 x 4
Total filterarea [m2] 34
Avskiljningsgrad [%] [%] > 99.9
Klass enligt EN 60335 M
Max.temperatur, filter [ºC] 130
Tryckluft [bar] 4
Anslutning, slang [mm] 6
Elanslutning 24V AC alt. DC,12 W

 

För mer detaljerad information, läs vår

 

Centralsuganläggningar, Filterenheter

S 34000

S 34000 är uppbyggd av moduler och är en flexibel stoftav­skiljare.

Välj model
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • S 34000 24 V AC 1059
  Förfrågan
 • S 34000 24 V DC 105900
  Förfrågan

Relaterade produkter

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN