Centralsuganläggningar, Filterenheter

S 46000

S 46000 är uppbyggd av moduler och är en flexibel stoftav­skiljare.

Förfrågan
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • S 46000 24 V AC
  1070
  Förfrågan
 • S 46000 24 V DC
  107000
  Förfrågan

S 46000 är uppbyggd av moduler och är en flexibel stoftav­skiljare. Inkopplingsdelen kan t ex både vridas och vändas. Flera modulringar kan ställas på varandra för att öka uppsamlingsvolymen. X-modellen är utrustad med extra stora filter och en extra modulring.

S 46000 monteras på benstativ och ska alltid utrustas med inloppsmodul och utmatningsutrustning, utmatningskona eller annan utrustning.

 
Artikelnummer Tillbehör
4706 Utmatningskona för säck
4714 Plastsäck, 50 st.
42111 Plastsäck, 50 st., antistatiska
4612 Modulring
7195 Breddningschassi
 
Teknisk Data
Inlopp [∅ mm] Tillval
Utlopp [∅ mm] 250 x 2
Flöde max [m3/h] 8600
Undertryck [kPa] 20
Art.nr. x antal 4284 x 6
Total filterarea [m2] 72
Avskiljningsgrad DIN 24184/3 [%] > 99.9
Klass enligt EN 60335 M
Max.temperatur, filter [℃] 130
Tryckluft [bar] 4
Anslutning, slang [mm] 6
Elanslutning 24V AC alt. DC,12 W

 

För mer detaljerad information, läs vår

 

Centralsuganläggningar, Filterenheter

S 46000

S 46000 är uppbyggd av moduler och är en flexibel stoftav­skiljare.

Förfrågan
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • S 46000 24 V AC
  1070
  Förfrågan
 • S 46000 24 V DC
  107000
  Förfrågan

Relaterade produkter

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN