Filter

Finfilter cellulosa
Högkvalitativt standardfilter med hög filtreringseffektivitet. Epoxibehandlat för ökad resistens mot fukt och andra element.

Finfilter polyester
Högkvalitativt filter som tål de flesta ämnen. Speciellt lämpligt för tillämpningar med hög luftfuktighet, t.ex. i verkstäder där kap- och kylvätskor används. Filtret kan tvättas.

HEPA H13-filter
På många modeller monteras ett separat mikrofilter, efter finfiltret. HEPA-filtret är tillverkat av glasfiber med ett stödskikt av cellulosa. Filtreringseffektiviteten på 99,9 % enligt EN 1822-1 garanterar att även de minsta partiklarna avskiljs. I samband med avskiljning av speciella typer av material kan filter specialtillverkas i samma byggform men med speciellt filtermaterial.

OBS: Packningen måste kontrolleras och rengöras vid varje filterbyte. Kontrollera att det inte är något läckage.

Piratfilter

Att använda piratfilter (även kända som förfalskade eller imiterade filter) i din stoftavskiljare kan innebära flera risker jämfört med att använda originalfilter. Här är några av de potentiella riskerna:

  • Minskad filtreringseffektivitet: Piratfilter kanske inte tillverkas enligt samma höga standard som originalfiltren. Som ett resultat kan de kanske inte fånga upp fina dammpartiklar, som kan fly ut och förorena luften. Detta kan vara särskilt problematiskt om du arbetar med farliga material som kiseldioxid eller asbest.
  • Minskat luftflöde: Piratfilter kan också orsaka en minskning av luftflödet i din dammsugare. Detta kan resultera i en minskning av sugkraften och en ökning av mängden damm som strömmar ut i luften.
  • Minskad livslängd: Piratfilter kanske inte är lika hållbara som originalfiltren, och de kanske inte håller lika länge. Det betyder att du kan behöva byta ut dem oftare, vilket kan öka dina totala kostnader.
  • Potentiell skada på din dammsugare: Piratfilter kanske inte passar lika bra som originalfiltren, och de kan orsaka skada på din dammsugare med tiden. Detta kan resultera i kostsamma reparationer eller till och med behovet av att byta ut din stoftavskiljare helt och hållet.
  • Potentiella hälsorisker: Att använda piratfilter kan också utgöra potentiella hälsorisker, särskilt om du arbetar i en miljö med farliga material. Om filtren inte fångar upp alla dammpartiklar kan du utsättas för skadliga ämnen som kan leda till andningsproblem eller andra hälsoproblem.
Sammanfattningsvis kan det vara riskabelt att använda piratfilter i din dammsugare. Det kan leda till minskad filtreringseffektivitet, minskat luftflöde, minskad livslängd för filtren, potentiell skada på din stoftavskiljare och potentiella hälsorisker. Det är alltid bäst att använda originalfilter som är speciellt utformade för din dammsugare för att säkerställa bästa prestanda och säkerhet.
Dustcontrols garanti gäller endast maskiner utrustade med original Dustcontrol reservdelar. Filtren är certifierade enligt gällande europeiska krav för dammutsug.
Riskera inte livslängden på din dammsugare. Använd alltid originalfilter till din stoftavskiljare.

 

Klassificering av stoftavskiljare och mikrofilter

Stoftavskiljare sätts in för att förbättra arbetsmiljön och eliminera ohälsosamma partiklar i luften. Det ställs stora krav på
stoftavskiljarens förmåga att avskilja fint damm. I våra mobila stoftavskiljare arbetar vi med ett finfilter som filtrerar större delen av mängden damm. Vi avskiljer de finaste och farligaste partiklarna till 99,95% genom att alltid komplettera med ett mikrofilter.
Dustcontrol använder koniska veckade filter i alla våra stoftavskiljare. Ett veckat filter har mycket stor filteryta i förhållande till sin mantelyta. Stoftavskiljarna kan därför göras förhållandevis små trots den stora filterytan. Endast originalfilter är testade och godkända. Med andra filter riskeras läckage av hälsofarligt damm och maskinhaveri.
Dustcontrols garanti gäller endast för maskiner utrustade med Dustcontrols originalreservdelar. Filtren är certifierade i enlighet med gällande europeiska krav på stoftavskiljning. Det här säkerställer vid rätt användning att optimal filtreringsgrad erhålls. Följ instruktionerna vid hantering av filter så att även filterbytet sker utan läckage av farligt damm.För att säkerställa att filtren uppfyller de krav som ställs i föreskrifter för arbetsmiljö, så används några olika standarder för test. Dessa beskrivs nedan:

Testmetoder

Testmetoderna i gällande standarder för stoftavskiljare och filter baserar sig alltid på partikelräkning. Genom att injicera partiklar före filtret och med hjälp av en partikelräknare  bestämma koncentrationen före och efter filter, så räknar man ut penetrationen (en penetration på 0,1 % motsvarar en avskiljningsgrad på 99,95 %). Testet sker i flera steg där man undersöker filtermaterialet, den färdigbyggda filterpatronen
och i vissa fall den kompletta maskinen.

HEPA = ”High Efficiency Particulate Air”

Vid klassificering av mikrofilter använder Dustcontrol den stränga HEPA-standarden (EN 1822-1). Den är indelad i olika nivåer (E10 till H14) beroende på hur effektivt de filtrerar. Dustcontrol använder nivå H13, som klarar av att avskilja minst 99,95% av partiklarna, som är mellan 0,15 till 0,30 µm stora. Partikelstorleken har valts därför att den är svårast att avskilja – såväl större som mindre partiklar är lättare att avskilja.

Stoftavskiljare

I IEC-60335-2-69 (EN-60335-2-69), standarden för test av våta och torra stoftavskiljare, delas dessa in i tre kategorier – L för Låg, M för Medium och H för Hög – där H är den strängaste kategorin. (Obs! Förväxla inte detta ”H” med det i HEPA H13). Den kategori som krävs för en viss tillämpning beslutas på grundval av den maximalt tillåtna koncentrationen för denna typ av stoft (MAK) i arbetsmiljön eller genom lokala förordningar.

Test enligt EN-60335-2-69 består av två delar:

1. Ett test av filtersystemet – – I vårt fall, ett finfilter och ett HEPA H13-filter. För att uppnå H-klassificering krävs en effektivitet på 99,995 % där 90 % av  testpartiklarna ska vara under 1,0 µm. Våra finfilter uppfyller M-klass och våra mikrofilter H-klass.

2. Ett test av den ”monterade enheten” – I vårt fall, en fullständig stoftavskiljare. Här gäller också att effektiviteten ska vara minst 99,995 % där det krävs att 10 % av partiklarna ska vara under 1,0 µm, 22 % under 2,0 µm och 75 % under 5,0 µm.

Dustcontrol Symbols Webb H ClassFiltersystem hos alla Dustcontrols stoftavskiljare är byggda för att uppfylla den stränga H-klassen.

För mer detaljerad information läs vår

 

Visa mer Visa mindre
Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN