Radialfläktar

Dustcontrols fläktar är av radial typ, luften förs in mitt i fläkthjulet och tvingas utåt med centrifugalkraft mot fläkthuset. Dessa fläktar kan användas helt strypt i “frihjulsläge” utan negativa effekter och kan därför användas utan vakuumventiler. Fläktarna är konstruerade för tryck och är av överladdande typ. De kan inte användas utan att vara anslutna till mottrycket i ett rörsystem. Användning över deras maximala nominella flöde resulterar i överbelastning och motorskyddet kommer att utlösas. Vi använder frekvensomriktare för att förhindra detta.

Dustcontrols radialfläktar uppfyller ErP-direktivet 2009/125/EG. Detta direktiv för energirelaterade produkter syftar till att sänka energiförbrukningen för fläktar. Kommissionsförordning (EG) nr. 327/2011 anger hur detta direktiv ska implementeras. Kraven på verkningsgrad påverkar Dustcontrols RAF-utbud.

Visa mer Visa mindre
Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN