Vakuumalstraren

Hjärtat i systemet

Vakuumalstraren är systemets hjärta. Här skapas undertrycket som driver systemet. I Dustcontrols utsugningssystem ligger vakuumnivån generellt mellan 6-40 kPa.

Våra normala utsugnings- och dammutsugssystem använder turbopumpar. Denna enhet har en perfekt karakteristisk kapacitet för denna typ av system. Vakuumnivån ökar i takt med motståndet, en viktig egenskap för att minimera risken för stopp i rörsystemet. För tillämpningar med ånga och lättare stoft, t.ex. papper, används radialfläktar. Dessa har större luftflöde och arbetar med en lägre, relativt konstant vakuumnivå. Våra turbopumpar och radialfläktar har högkvalitativ ljuddämpning, se de tekniska specifikationerna. Alla vanliga vakuumalstrare kan användas för ATEX tillämpningar, förutsatt att vakuumalstraren är placerad utanför en ATEX-zon.

Turbopumpar

Dustcontrols turbopumpar är regenerativa fläktar. När impellern roterar flyttar centrifugalkraften luften från bladets rot ut till spetsen. När luften lämnar spetsen strömmar den runt höljets kontur och plockas upp vid det efterföljande bladets rot. Det ”stängda” området i höljet mellan in- och utloppet tvingar ut luft till omgivningen. De många bladen på impellern skapar ett ökande tryck vilket leder till en mycket stabil tryckdifferentialkapacitet. Denna tryckgenerering leder till naturligt skapad värme som avleds i luftflödet och genom fläkthuset. Bullerreduceringen, i synnerhet på de större enheterna, är mycket effektiv. När två eller fler enheter installeras parallellt, kan de användas på begäran för maximal verkningsgrad och minimal energiförbrukning.

Radialfläktar

Dustcontrols fläktar är av radial typ, luften förs in mitt i fläkthjulet och tvingas utåt med centrifugalkraft mot fläkthuset. Dessa fläktar kan användas helt strypt i ”frihjulsläge” utan negativa effekter och kan därför användas utan vakuumventiler. Fläktarna är konstruerade för tryck och är av överladdande typ. De kan inte användas utan att vara anslutna till mottrycket i ett rörsystem. Användning över deras maximala nominella flöde resulterar i överbelastning och motorskyddet kommer att utlösas. Vi använder frekvensomriktare för att förhindra detta. Dustcontrols radialfläktar uppfyller ErP-direktivet 2009/125/EG. Detta direktiv för energirelaterade produkter syftar till att sänka energiförbrukningen för fläktar. Kommissionsförordning (EG) nr. 327/2011 anger hur detta direktiv ska implementeras. Kraven på verkningsgrad påverkar Dustcontrols RAF-utbud.

Visa mer Visa mindre
Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN