Dustcontrol Service 2000x653px

Service

Våra servicetjänster

Inget håller för evigt, speciellt under flitigt användande, utan underhåll och service. Därför erbjuder Dustcontrol inte bara akut service, utan även andra servicenivåer för att förebygga och begränsa eventuella driftstopp av system.

Reparation mobila maskiner

Uppstår det några fel på din maskin ber vi dig att ta kontakt med vår kundservice. Dustcontrol godkänner inga returer utan överenskommelse. 

Vid reparation av produkten bifoga ifylld reparationsblankett. En väl ifylld blankett underlättar vid hantering av ditt ärende.

Vid frågor ta gärna kontakt med vår kundservice Tel: 08 531 940 00.

OBS! Vi har inte möjlighet att ta emot kontaminerade maskiner för reparation. Det innebär att kunden måste se till att maskinen är rengjord innan den sänds till Dustcontrol. Vid sanering ska kunden bifoga felrapport och saneringsintyg. Om vi mot förmodan mottar kontaminerade maskiner skickar vi dem till en extern firma för sanering. Kostnaden för sanering debiteras kunden.

Maskiner skickas till följande adress:

Dustcontrol AB
Kumla Gårdsväg 14
145 63 Norsborg

Service

Inget håller för evigt, speciellt under flitigt användande, utan underhåll och service. Därför erbjuder Dustcontrol inte bara akut service, utan även andra servicenivåer för att förebygga och begränsa eventuella driftstopp av system.

Serviceavtal

Genom att teckna serviceavtal på er Dustcontrol-anläggning förebygger ni onödiga driftstopp och kostsamma reparationer. I avtalet ingår en översyn av er anläggning. Efter genomförd service erhåller ni ett serviceprotokoll och en möjlighet till förlängd garantitid vid nyinstallation. Som avtalskund erhåller ni ett fast pris på arbetet och rabatterade priser på eventuella reservdelar.

Underhållsservice

Underhållsservice beställer ni vid behov. Vi gör en allmän översyn och byter/reparerar slitdelar och andra komponenter i er anläggning. Efter genomförd service erhåller ni ett serviceprotokoll. Arbetet sker på löpande räkning.

Akutservice

Vi erbjuder även akutservice vid akuta ärenden. När anläggningen har blivit stillastående/driftstopp eller om det har uppstått ett akut problem som måste undersökas kontakta oss genom att ringa till vår servicesamordnare.

Dustcontrol Service Kontakt

Tel: 08 531 940 00
Mail: service@dustcontrol.se

Kundservice: Din individuella servicelösning från Dustcontrol

Om du vill ha en heltäckande servicelösning som garanterar att din anläggning från Dustcontrol är fullt fungerande och pålitlig dygnet runt, har vi flera olika serviceavtal för att optimera ditt arbete, lönsamhet och produktivitet!

Genom att ingå ett serviceavtal för ditt Dustcontrol-system slipper du onödiga driftstopp och kostsamma reparationer. Oavsett servicenivå erbjuder vi professionell support och omfattande besiktningar. Efter avslutad tjänst får du en servicerapport. Dessutom innehåller alla serviceavtal ett fast pris, rabatter på reservdelar och utökad garanti för nyinstallationer. Avtalen innehåller även flera andra fördelar och lösningar för att optimera systemets energiförbrukningen och prestanda. 

Det finns flera fördelar med att teckna ett serviceavtal:

  • Det förlänger systemets livslängd.
  • Ni får prioritet vid akutservice.
  • Minskade drift- och underhållskostnader samt energiförbrukning.
  • Säkrare användning.
  • Minimerar risken för driftstopp.
  • Renare och hälsosammare arbetsmiljö.

Vilket serviceavtal passar ert företag? Vi vet att alla företag är unika och kan variera i såväl komplexitet som krav.Om du är intresserad av att teckna ett serviceavtal, kontakta en säljare för att diskutera vilken nivå och lösning som bäst passar dina behov och krav.

Alla våra kunder med en anläggning från Dustcontrol kan boka ett utbildningstillfälle. Du får då en grundläggande utbildning om ditt system, där vi går igenom viktig information om hur du optimalt använder systemet för att öka effektiviteten och optimeringen av systemet. Vi utför även dammutbildningar där vi utbildar deltagarna om dammets faror, vikten av en bra centralanläggning och filtrets förmåga att samla upp de allra farligaste partiklarna.

Dustcontrol kan anpassa sina produkter och hitta kundspecifika lösnignar för att få ert företag att växa på ett rent och effektivt sätt.

Är du intresserad av våra produkter men vet inte hur du ska implementera dem i ditt företag? Då erbjuder vi kundspecifika problemlösningar där du tillsammans med en säljare kan hitta en individuellt utvecklad lösning som möter dina krav. Har du till exempel ett problem relaterat till förbättringar av ditt företags städutrustning, maskinbehov, konstruktionsmöjligheter, eller har du ett behov av utbildning om farorna med damm?

 

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN