Centralsuganläggningar, Filterenheter

S 32000

S 32000 är uppbyggd av moduler och är en flexibel stoftav­skiljare.

Välj model
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • S 32000 24 V AC 1136
  Förfrågan
 • S 32000 24 V DC 113600
  Förfrågan

S 32000 är uppbyggd av moduler och är en flexibel stoftav­skiljare. Inkopplingsdelen kan t ex både vridas och vändas. Flera modulringar kan ställas på varandra för att öka uppsamlingsvolymen. X-modellen är utrustad med extra stora filter och en extra modulring.

S 32000 monteras på benstativ och ska alltid utrustas med inloppsmodul och utmatningsutrustning, utmatningskona eller annan utrustning.

 

 
Part no Accessories
4706 Utmatningskona för säck
4714 Plastsäck, 50 st
42111 Plastsäck, 50 st., antistatiska
 
Teknisk Data
Inlopp [∅ mm] Tillval
Utlopp [∅ mm] 250/160
Flöde max [m3/h] 2000
Undertryck [kPa] 40
Art.nr. x antal 4292 x 2
Total filterarea [m2] 16.8
Avskiljningsgrad DIN 24184/3 [%] > 99.9
Klass enligt EN 60335 M
Max.temperatur, filter [℃] 130
Tryckluft [bar] 4
Anslutning, slang [mm] 6
Elanslutning 24V AC alt. DC,12 W

 

För mer detaljerad information, läs vår

 

Centralsuganläggningar, Filterenheter

S 32000

S 32000 är uppbyggd av moduler och är en flexibel stoftav­skiljare.

Välj model
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • S 32000 24 V AC 1136
  Förfrågan
 • S 32000 24 V DC 113600
  Förfrågan

Relaterade produkter

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN