Mobila Föravskiljare

När det förekommer större mängder material bör man använda föravskiljare. Den placeras i anslutning till arbetsplatsen eller centralenheten.

Föravskiljare bör användas:

  • där man ska samla upp visst material
  • när man önskar transportera material
  • för att avlasta rörsystemet
  • för att ej överbelasta centralenheten
  • för att minska risken för igensättning
  • där vätskor ska avskiljas

 

När föravskiljare väljs ska man ta hänsyn till:

  1. Vilken stofttyp som hanteras
  2. Hur enheten ska placeras och hur tömningen ska ske
  3. Vilka luftflöden som förekommer

 

Föravskiljare

Föravskiljaren avskiljer med dyna­misk avskiljning, d v s att luften omlänkas så att materialet slungas ut ur luftströmmen. Detta kan ske i cyklon eller i s k fallkammare. Fallkammaren utformas vanligtvis som en container med inlopp och utlopp i ena gaveln. När luften vänder kastas grovt material in i containern. Eftersom föravskiljare sätts in när systemet ska hantera större mängder material är det också viktigt att planera vilken typ av tömningssystem som ska användas. Dustcontrol har ett antal standardlösningar såsom slussmatare, upp­samling i behållare och skruvkom­primator.

Föravskiljare kan användas i alla tillämpningar där det utsugna materialet är grovt och skrymmande. Dessa kan placeras på arbetsplatsen för separat hantering och återvinning av material, eller centralt för att avlasta filterbelastningen. Föravskiljare separerar material från luftflödet genom ett cykloniskt flöde eller genom fallkammarprincipen.

Cyclonprincipen är mycket effektiv för att separera partiklar ned 1/100 mm. Separatorer som använder sig av fallkammarprincipen konfigureras normalt som behållare med inlopp och utlopp i samma vägg i behållaren. När luftflödet ändrar riktning tvärt, avskiljs partiklar med högre relativ vikt.

Dustcontrol CompactVacuumSystems Cyclone Principle 300x212
Cyclonprincip – Cyklonprincipen innebär att inloppet monteras tangentiellt på huset och att luftflödet därmed tvingas mot cyklonens insida.
Dustcontrol CompactVacuumSystems Inertial Principle 300x212
Fallkammarprincip – Fallkammarprincipen innebär att luftströmmen leds till behållaren och abrupt ändrar riktning.
Visa mer Visa mindre
Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN