Filter, Förbrukningsvaror

Filter för äldre modeller

Filter för äldre modeller

 

Förfrågan
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • Finfilter
  404901
  Förfrågan
 • Grovfilter, DC 380/DC Aircube
  4080
  Förfrågan
 • Finfilter
  408801
  Förfrågan
 • Finfilter
  408803
  Förfrågan
 • HEPA-filter (monteras i finfilter)
  4133
  Förfrågan
 • HEPA-filter
  42024
  Förfrågan
 • Finfilter
  42025
  Förfrågan
 • Mikrofilter, DC AirCube
  42136
  Förfrågan
 • Finfilter jordat
  42398
  Förfrågan
 • Finfilter PTFE
  42465
  Förfrågan
 • 42619
  Förfrågan
 • Mikrofilter, DC 3500 (monteras på utblåset)
  4366
  Förfrågan
 • Mikrofilter (monteras i locket)
  4422
  Förfrågan
 • Grovfilter, DC 1500
  4669
  Förfrågan
 • Mikrofilter K
  4821
  Förfrågan
 • Finfilter
  4889
  Förfrågan
 • Finfilter, 24 st
  42025ST
  Förfrågan
 • Finfilter, 24 st
  42026ST
  Förfrågan
 • Finfilter
  42026
  Förfrågan

Finfilter i cellulosa
Standardfilter av god kvalitet med hög filtreringseffektivitet. Epoxi behandlas för motståndskraft mot fuktighet och andra element.

Finfilter i polyester
Högkvalitativt filtermaterial med exceptionellt motstånd mot de flesta element. Särskilt lämplig för applikationer med hög luftfuktighet, såsom maskin- och verktygsverkstäder där skär- och kylvätskor används. Filtret kan tvättas.

HEPA Filter
HEPA-filtret är tillverkat av glasfibermaterial med ett stödskikt av cellulosa. Filtreringseffektiviteten är 99.995% EN 60335. Obs: Vid byte av filter måste filterhållarens packning kontrolleras och rengöras. Läckage är inte tillåtet i asbesttillämpningar.

 

Filter för äldre modeller
DC 2500i, DC 2500, DC 2500 Twin
Art nr Beskrivning Konstruktion Material Area [m2] Klassifikation Max temp
4889 Finfilter Veckat Polyester 1.4 IEC EN 60335-2-69 Part 1 130°C
404901 Finfilter Veckat runt
stödcylinder
Cellulosa 1.5 IEC EN 60335-2-69 Part 1 70°C
4821 Mikrofilter K Veckat Cellulosa, glasfiber 1.5 HEPA H13 EN 1822-1 70°C
4133 HEPA-filter
(monteras i finfilter)
Veckat runt
stödcylinder
Cellulose, glasfiber 0.5 HEPA H13 EN 1822-1 80°C
 

DC 2700c, DC 2700i, DC 2800c, DC 2800c Rental
Maskiner från serienummer 2527595 kan utrustas med det nya separata HEPA-filtret (art.nr. 42027). Äldre exemplar ska använda kombifilter med mikrofilter.

Art nr Beskrivning Konstruktion Material Area [m2] Klassifikation Max temp
4889 Finfilter Veckat Polyester 1.4 IEC EN 60335-2-69 Part 1 130°C
404901 Finfilter Veckat runt
stödcylinder
Cellulosa 1.5 IEC EN 60335-2-69 Part 1 70°C
4821 Mikrofilter K Veckat Cellulosa, glasfiber 1.5 HEPA H13 EN 1822-1 70°C
4133 HEPA-filter
(monteras i finfilter)
Veckat runt
stödcylinder
Cellulosa, glasfiber 0.5 HEPA H13 EN 1822-1 80°C
 

DC 3700c

Art nr Beskrivning Konstruktion Material Area [m2] Klassifikation Max temp
42026 Finfilter Veckat runt
stödcylinder
Cellulosa 1.8 IEC EN 60335-2-69 Part 1 80°C
42025 Finfilter Veckat runt
stödcylinder
Polyester 1.8 /19.4 IEC EN 60335-2-69 Part 1 80°C
 

DC 3500, DC 3500TR, DC 3500 Stationary, DC 5500, DC 5500i

Art nr Beskrivning Konstruktion Material Area [m2] Klassifikation Max temp
408801 Finfilter Veckat Polyester 1.6 IEC EN 60335-2-69 Part 1 80°C
408803 Finfilter Veckat Cellulosa 1.6 IEC EN 60335-2-69 Part 1 80°C
4821 Mikrofilter, DC 3500 TR Veckat Cellulosa, glasfiber 1.5 HEPA H13 EN 1822-1 80°C
4366 Mikrofilter, DC 3500
(monteras på utblåset)
Veckat runt
stödcylinder
Cellulosa, glasfiber 1.2 HEPA H13 EN 1822-1 80°C
4422 Mikrofilter DC 5500 5 kW, 9,2
kW S (monteras i locket)
Veckat runt
stödcylinder
Cellulosa, glasfiber 2.5 HEPA H13 EN 1822-1 80°C
4017 Mikrofilter DC 5500 9,2 kW P
(monteras på utblåset)
Veckat runt
stödcylinder
Cellulosa, glasfiber 2.8 HEPA H13 EN 1822-1 80°C
 

DC 3500i, DC 5700c, DC 5800 a/c 5 kW, DC 5800 a/c PTFE

Art nr Beskrivning Konstruktion Material Area [m2] Klassifikation Max temp
4917 Combifilter DC 3500i
(Finfilter + HEPA H13-filter)
Veckat Cellulosa, glasfiber 1.5 HEPA H13 EN 1822-1 80°C
4422 Mikrofilter DC 5700 5 kW,
9,2 kW S (monteras i locket)
Veckat runt
stödcylinder
Cellulosa, glasfiber 2.5 HEPA H13 EN 1822-1 80°C
4017 Mikrofilter DC 5700 9,2 kW P
(monteras på utblåset)
Veckat runt
stödcylinder
Cellulosa, glasfiber 2.8 /30 HEPA H13 EN 1822-1 80°C
 

Air Cleaners DC 380, DC 1500, DC AirCube

Art nr Beskrivning Konstruktion Material Area [m2] Klassifikation Max temp
4080 Grovfilter, DC 380/DC Aircube Matta Polyester 0.1 IEC EN 60335-2-69 Part 1 100°C
4669 Grovfilter, DC 1500 Matta Polyester 0.3 IEC EN 60335-2-69 Part 1 100°C
42136 Mikrofilter, DC AirCube Veckat HEPA
filterbox
Glasfaser 5.2 EN 1822-1, HEPA H13 100°C
 

DC 3800a/c, DC 3800c Turbo, DC 3800 Turbo EX, DC 3800c Twin, DC 3800 TR S, DC 3800i, DC 3800 Stationary

Art nr Beskrivning Konstruktion Material Area [m2] Klassifikation Max temp
42026 Finfilter Veckat runt
stödcylinder
Cellulosa 1.8 IEC EN 60335-2-69 Part 1 80°C
42026ST Finfilter2 4 st Veckat runt
stödcylinder
Cellulosa 1.8 IEC EN 60335-2-69 Part 1 80°C
42025 Finfilter Veckat Polyester 1.8 IEC EN 60335-2-69 Part 1 80°C
42025ST Finfilter 24 st Veckat Polyester 1.8 IEC EN 60335-2-69 Part 1 80°C
42465 Finfilter, PTFE Veckat runt
stödcylinder
Polyester, PTFE 1.8 IEC EN 60335-2-69 Part 1 80°C
42024 HEPA filter Veckat Cellulosa, glasfiber 1.5 HEPA H13 EN 1822-1 80°C
42398 Finfilter, jordat Veckat runt
stödcylinder
Polyester 1.8 IEC EN 60335-2-69 Part 1 80°C
4202501 Finfilter antistatiskt Veckat Polyester, antistatiskt 1.5 IEC EN 60335-2-69 Part 1 80°C

 

För mer detaljerad information, läs vår

 

Filter, Förbrukningsvaror

Filter för äldre modeller

Filter för äldre modeller

 

Förfrågan
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • Finfilter
  404901
  Förfrågan
 • Grovfilter, DC 380/DC Aircube
  4080
  Förfrågan
 • Finfilter
  408801
  Förfrågan
 • Finfilter
  408803
  Förfrågan
 • HEPA-filter (monteras i finfilter)
  4133
  Förfrågan
 • HEPA-filter
  42024
  Förfrågan
 • Finfilter
  42025
  Förfrågan
 • Mikrofilter, DC AirCube
  42136
  Förfrågan
 • Finfilter jordat
  42398
  Förfrågan
 • Finfilter PTFE
  42465
  Förfrågan
 • 42619
  Förfrågan
 • Mikrofilter, DC 3500 (monteras på utblåset)
  4366
  Förfrågan
 • Mikrofilter (monteras i locket)
  4422
  Förfrågan
 • Grovfilter, DC 1500
  4669
  Förfrågan
 • Mikrofilter K
  4821
  Förfrågan
 • Finfilter
  4889
  Förfrågan
 • Finfilter, 24 st
  42025ST
  Förfrågan
 • Finfilter, 24 st
  42026ST
  Förfrågan
 • Finfilter
  42026
  Förfrågan

Relaterade produkter

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN