Tromb Turbo Twin: Kraftfull stoftavskiljare för tunga applikationer

DC Tromb Turbo Twin är den efterlängtade efterföljaren till DC 3900 Turbo Twin. Denna kraftfulla och stadiga stoftavskiljare erbjuder enastående prestanda och är idealisk för krävande situationer. Med innovativa funktioner är den utformad för att handska alla utmaningar i samband med dammavskiljning.

Fördelar:

 • Effektiv hantering av olika dammtyper, inklusive farliga partiklar som kisel, kobolt, glasfiber och kolfiber. 
 • Kan användas inom många olika områden och branscher.
 • Stabil kontinuerlig drift för ökad produktivitet och långa drifttider. 
 • På grund av ett högre undertryck kan dammet transporteras genom långa slangar. 
 • Förbättrad prestanda och färre filterbyten genom integrerad föravskiljare.
 • Filterrengöring under drift för minskad stilleståndstid. 
 • Inga kolborstar att byta – lång livslängd. 
 • Flexibilitet med olika dammuppsamlingsmetoder – plastpåse (intellibag), Longopac och container i olika kombinationer. 
 • Anpassningsförmåga med ett brett utbud av tillbehör för kundspecifik anpassning. 

Vilken uppsamlingsalternativ? A, C eller L eller LA?

Dustcontrols stoftavskiljare och föravskiljare kan beställas med olika uppsamlingsalternativ. Bokstäverna beskriver vilka uppsamlingsalternativ som finns till maskinen:

 • A/ Ståluppsamlingsbehållare
 • C/ Plastsäck/Intellibag
 • L/ Plastsäck/Longopac, med flexibel längd

För våra Twin-modeller använder vi en kombination av samling; AL, AA och osv.

Vilken maskin är bäst för betongslipning?

Storleken på stoftavskiljare och tillhörande föravskiljare beror på dimensionen av den golvslipmaskin som ni använder:

Slipyta

Under 500 mm

Mellan 500-700 mm

Över 700 mm

Stoftavskiljare

DC Tromb 400, DC Tromb Turbo Twin

DC Storm 500

DC Storm 700, DC 5900

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN