DC Box – en kraftfull allierad för uthyrningsföretag

När du hyr ut industrimaskiner är det viktigt att skydda din utrustning. Men vad gör du för att skydda dina anställda?

När väl en maskin lämnar hyresdepån ligger den i kundens händer. Det finns en oundviklig risk för skador, och ett av sätten som uthyrningsföretag hanterar detta på är med korrekt underhåll mellan uthyrningarna. Men även om denna cykel för användning och underhåll skyddar utrustning, kan den skapa hälsorisker för anställda och till och med framtida kunder.

Hyrda maskiner som någon använder i bygg-, rivnings-, borrnings- eller städprojekt kommer sannolikt att ackumulera damm och partikelmaterial, både externt och internt. För att maskineriet ska fortsätta att fungera väl är det viktigt att man tar bort detta damm. Denna process kan dock vara farlig. Det finns en risk för dammexponering, eftersom du aldrig kan vara säker på miljön där man har använt maskinen, kan detta damm vara extremt giftigt för din personal. Om du misslyckas med att rengöra maskinen på ett tillfredsställande sätt före nästa uthyrning riskerar du också att utsätta framtida kunder för giftiga material.

Rengör uthyrningsmaskinerna säkert

Dustcontrols DC Box löser dessa problem. Den är utformad för att likna ett dragskåp, den typ av apparat du kan se i ett laboratorium som låter forskare hantera material som avger farliga gaser. Principen är exakt densamma: användaren för sina händer genom tuber på sidan av lådan, låter dem rengöra, reparera och underhålla hyrutrustningen, utan att de utsätts för dess okända och potentiellt farliga innehåll.

Det är så enkelt som att placera maskinen på en roterande vagn och skjuta in den i lådan. Du avlägsnar damm och partiklar och filtrerar dem av en kraftfull Dustcontrol-utsug till antingen en tunna, plastpåse eller Longopac. DC-boxen är utrustad med en integrerad blåspistol, sugslang och intern belysning, vilket gör rengöringsprocessen kraftfull men även lämplig för ömtåliga komponenter.

Dustcontrol producerar även skräddarsydda versioner av DC Box, för arbete med större hyrutrustning. Principen är densamma, men den låter användarna rulla in och rengöra mycket större maskiner.

Kontakta din närmaste säljare för mer info och offert!

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN