Föravskiljare, Mobila Föravskiljare, Mobila föravskiljare

DCF Immersion

 • Möjliggör hantering av reaktivt och explosionsfarligt material på ett säkert sätt.
 • Liten och mobil enhet som är lätt att flytta mellan olika arbetsstationer.
H H
Förfrågan
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • DCF Immersion
  74100
  Förfrågan

DCF Immersion för säker hantering av metaller och reaktivt material. Materialet sugs/transporteras genom en vätska och samlas upp i en finmaskig nätkorg. Korgen och det uppsamlade materialet ligger i neutraliseringsvätskan tills de töms.

Flytande avrinnings- och droppfilter

Ett system för vätskeavrinning med ett droppavskiljarfilter förhindrar att neutraliseringsvätska och fukt tränger ut ur systemet. Ett hydrofobiskt filter (valfritt tillbehör) som kan användas som en extra försiktighetsåtgärd mot fukt.

Dustcontrol rekommenderar användning av en 0W-20-olja som neutraliseringsvätska för att säkerställa att ingen vätgasbildning sker. Många metaller, t.ex. aluminium, titan, magnesium, skapar vid kontakt med vatten väte, som är mycket lättantändligt. Det är förbjudet att använda vatten i sådana fall.

 
Teknisk Data DCF Immersion
HxBxD [mm] 1480x620x 838
Vikt [kg] 40
Flöde max., rekommenderat [m3/tim] 140-350
Neutraliseringsvätskans volym [l] 20
Neutraliseringsvätska 0W-20 oil
Flisuppsamlingskapacitet 1 l eller maximalt 5% av vätskenivån

Föravskiljare, Mobila Föravskiljare, Mobila föravskiljare

DCF Immersion

 • Möjliggör hantering av reaktivt och explosionsfarligt material på ett säkert sätt.
 • Liten och mobil enhet som är lätt att flytta mellan olika arbetsstationer.
H H
Förfrågan
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • DCF Immersion
  74100
  Förfrågan

Relaterade produkter

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN