Bygg, H-Line asbest stoftavskiljare, Industri, Mobila stoftavskiljare, Sanerare, Trefas stoftavskiljare

DC 5900 H Asbest

DC 5900 H Asbestos, 9,2 kW, P 400V, 50/60 Hz, Y/D-start

  • Certifierad* för att användas i samband med att suga upp och avskilja torra, icke brännbara, icke ledande, hälsovådliga och cancerogena ämnen inklusive asbest
  • Chassi för ergonomisk hantering
  • tiltbar cyklon för enklare service och filterbyte
  • fasfels-indikator**
  • hög driftsäkerhet

  Tyska arbetsskyddsintitutet IFA

  ** En lampa på maskinen indikerar om maskinenansluts till ett el-nät med fasfel

3-phase 3-phase
H 3rd Party H 3rd Party
Asbest Asbest
Välj model
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • 400 V /50 Hz /9.2 kW P 119350
  Förfrågan
 • 400 V /50 Hz /9.2 kW S 119360
  Förfrågan
 • 400 V /50 Hz /4 kW 119370
  Förfrågan

DC 5900 H Asbest är certifierad* att användas i samband med att suga upp och avskilja torra, icke brännbara, icke ledande, hälsovådliga och cancerogena ämnen inklusive asbest.

DC 5900 H Asbest klarar av stora mängder stoft under kontinuerlig drift. Maskinen är liksom DC 1800 H och DC 3800 H resultatet av många års fältarbete och samarbete med saneringsindustrin och uppfyller både behoven och önskemålen från fackfolk.

Sugsystemet arbetar med undertryck (sug) som driver luften genom sugkåpa/munstycke, slangsystem samt för- och stoftavskiljare. Grovavskiljning sker i enhetens cyklon, vilket är en mycket effektiv avskiljning av allt grövre damm. Findammet avskiljs i enhetens filterpatron. Det avskiljda materialet samlas upp i plastsäck/container under cyklonen.

Filterrensningssystemet med luftpuls ger filtren extra lång livslängd och garanterar bibehållen sugförmåga.

 * Tyska arbetsskyddsintitutet IFA

HxBxD [mm]

1942x780x1160

Vikt [kg]

176 (4kW)/210 (9.2kW P)/210 (9.2kW S)

Inlopp Ø [mm]

76 (4kW)/108 (9.2kW P)/76 (9.2kW S)

Slanglängd Ø50mm [m]

5-30

Uppsamlingsbehållare [l]

75

Flöde max. fläkt (EU) [m3/h]

470 (4kW)/800 (9.2kW P)/500 (9.2kW S)

Undertryck max. [kPa]

28 (4kW)/28 (9.2kW P)/40 (9.2kW S)

Effektuttag [kW]

4 (4kW)/9.2 (9.2kW P)/9.2 (9.2kW S)

Finfilter polyester, area [m2]

5 (4kW)/8.4 (9.2kW P)/8.4 (9.2kW S)

Avskiljningsgrad finfilter, EN 60335-2-69, Klass M [%]

99.9

Mikrofilter, filterarea [m2]

2.7

Filterklassificering mikrofilter, EN 1822-1

HEPA H13

Avskiljningsgrad maskinen, EN 60335-2-69, Bilaga A-A, Klass H [%]

99.995

Ljudnivå max. [dB(A)]

75

Bygg, H-Line asbest stoftavskiljare, Industri, Mobila stoftavskiljare, Sanerare, Trefas stoftavskiljare

DC 5900 H Asbest

DC 5900 H Asbestos, 9,2 kW, P 400V, 50/60 Hz, Y/D-start

  • Certifierad* för att användas i samband med att suga upp och avskilja torra, icke brännbara, icke ledande, hälsovådliga och cancerogena ämnen inklusive asbest
  • Chassi för ergonomisk hantering
  • tiltbar cyklon för enklare service och filterbyte
  • fasfels-indikator**
  • hög driftsäkerhet

  Tyska arbetsskyddsintitutet IFA

  ** En lampa på maskinen indikerar om maskinenansluts till ett el-nät med fasfel

3-phase 3-phase
H 3rd Party H 3rd Party
Asbest Asbest
Välj model
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • 400 V /50 Hz /9.2 kW P 119350
  Förfrågan
 • 400 V /50 Hz /9.2 kW S 119360
  Förfrågan
 • 400 V /50 Hz /4 kW 119370
  Förfrågan

Relaterade produkter

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN