Nytt Automatiskt skjutspjäll i storlek Ø76 mm för livsmedelsindustrin

Vi främjar hälsa, säkerhet och hygien inom livsmedels- och läkemedelssektorn

Farorna med damm inom livsmedels- och läkemedelssektorn är väl dokumenterade. Ur ett hälsoperspektiv kan regelbunden inandning av damm orsaka bla luftvägssjukdomar. Samtidigt kan en ansamling av damm negativt påverka produktiviteten och potentiellt skada kvaliteten på en produkt genom kontaminering.

Livsmedels- och läkemedelsindustrin är kända för att ha strikta krav på hygien och renlighet, och pandemin har ökat behovet av att upprätthålla en hög nivå av hälsa och säkerhet inom dessa sektorer, till exempel läkemedelsindustrin med sin produktion av förbrukningsmaterial av syntetiskt och organiskt material.

I dessa vakuumsystem måste alla uttag ha någon typ av stängning, antingen en klaffventil eller skjutspjäll. Dessa kan manövreras manuellt, såsom klaffventiler eller manuella skjutspjäll, eller automatiskt styras för aktivering endast när utsug krävs.

Vi presenterar det innovativa automatiska skjutspjället, finns nu även i Ø76 MM – en lösning som är speciellt utvecklad för att uppfylla de stränga krav som anges av FDA och EG 1935/2004 standarder för livsmedelsindustrin.

Egenskaper:

  • Dammtät
  • ESD godkänt
  • Material överensstämmer med EG 1935/2004 och FDA
  • Inga tillgängliga rörliga delar

Teknisk information om våra automatiska skjutspjäll:

Automatiskt Skjutspjäll Livsmedel – Dustcontrol

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN