Ny artikel – Ökad produktivitet och renare arbetsmiljö

Så bidrar vi till ökad produktion och hälsosam arbetsmiljö

”Healthy Business”, vad innebär det? Vi tar ett helhetsgrepp kring hållbarhet hela vägen i leverantörskedjan.

Dustcontrol Fredrik Wangler

Läs vad Fredrik Wangler, Global Försäljningschef Industri, har att berätta om hur Dustcontrol kan bidra till ökad produktivitet och en mer hälsosam arbetsmiljö för sina kunder.

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN