Golvslipning – Veckans yrke

golvslipare

Golvslipning är en krävande utmaning, både för dig och dina maskiner. Det blir mycket damm, man behöver kunna flytta runt maskinerna och göra säckbyten enkelt. Därför är vårt fokus att erbjuda smarta lösningar som gör hela processen smidigare och mer hanterbar.

Slipa trägolv säkert

Även erfarna hantverkare kan bli förvånade över mängden sågspån från golvslipning av trägolv. En dags arbete kan generera hundratals liter damm. Sådana höga volymer medför särskilda utmaningar och, föga förvånande, kan det bli hälsoeffekter om dessa utmaningar inte åtgärdas ordentligt.

Trä är en naturresurs, vilket kan få människor att underskatta farorna med sågspån. Vissa träslag är giftiga i sig, men allt trädamm har potential att orsaka astma och allergiska reaktioner. Dessutom innehåller trä sannolikt bakterier, mögel och svampar som kan leda till ännu allvarligare hälsoproblem.

Sedan finns det hälsorisker som är specifika för trägolv. Såvida du inte arbetar med färskt virke, är det troligt att man har behandlat, lackat eller målat träet. Om trägolv har fått ämnen applicerade på det, kommer slipningen att frigöra luftburna partiklar av potentiellt skadliga kemikalier. Dessa kan inkludera kända cancerframkallande ämnen som formaldehyd och även – vid arbete på äldre golv – bly och blyacetat.

Explosionsrisk vid golvslipning av trägolv

Dessutom är sågspån brandfarligt och brännbart, så man måste hantera det säkert för att minimera risken för bränder och explosioner.

Det är helt klart en allvarlig sak, men du kan lösa det med genomtänkt planering och rätt utrustning. För det första är ett utsug som kan hantera stora mängder damm en förutsättning. Det är viktigt att ha ett högt luftflöde för att upprätthålla en säker atmosfär, men det finns också praktiska överväganden: det är lämpligt att använda en extraktor med stor kapacitet, för att undvika att behöva byta ut påsar upprepade gånger. Detta skulle inte vara ett problem för stationära vakuumsystem, men golvbearbetningens karaktär gör att du ständigt flyttar från plats till plats. Därför behöver du en extraktor som är kraftfull, rejäl och bärbar.

Filtrera bort gifter gifter

Med potentiella gifter som finns i trädamm bör alla utsugssystem vara utrustade med effektiva HEPA-filter av god kvalitet. Beroende på omständigheterna kan det också vara värt att använda en kompletterande luftrenare. Detta kan vara nödvändigt om det saknas ventilation eller om människor för närvarande eller snart kommer att bo i huset du arbetar på.

Golvslipning av betong

Att hantera de stora volymerna slipdamm som uppstår vid betongslipning kan vara ett problem. Ett slipdamm som dessutom ofta innehåller hälsofarliga partiklar som kvartsdamm. Våra stoftavskiljare och föravskiljare är utrustade med en avancerad teknik som gör att upp till 90 procent av dammpartiklarna stannar kvar i föravskiljaren och 99,95 procent stannar i filterenheten. Mindre än 0,03 procent av partiklarna kommer ut i luften och risken för allvarliga lungsjukdomar minskar därmed avsevärt samtidigt som effektiviteten ökar.

Du kan läsa mer om våra lösningar för Golvslipning här

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN