Säker asbestsanering med stoftavskiljaren DC Tromb Turbo VFD Asbest!

Dustcontrol Nyhet DC Tromb Turbo VFD Asbest Stoftavskiljare Img Card 800x260

Varför är asbestfibrer så farliga?

Asbest användes som isoleringsmaterial på 1950-1970-talen och har senare visat sig vara mycket farligt. En stor industri har byggts upp kring avlägsnandet av asbest. Eftersom asbest är ett hälsofarligt material måste det tas bort med försiktighet – med rätt typ av utrustning och skydd.

Hur farliga är asbestfibrer?

Om det finns en risk för att asbestfibrer kan släppas ut i luften måste de fångas upp direkt vid källan och sedan kasseras utan fara för personer eller miljö. Partiklar med diametrar mellan 0,1-3 µm är de mest kritiska för lungorna. En stor del av dessa kommer att lagras i lungorna vid inandning. Kvartsdamm, asbest, PCB och kobolt är exempel på farliga och cancerframkallande ämnen med mycket små dammpartiklar som stannar svävande i luften på många arbetsplatser.

Ju mindre storlek partiklarna är desto farligare

Partiklar med diametrar mellan 0,1-3 µm är de mest kritiska för lungorna. En stor del av dessa kommer att lagras i lungorna vid inandning. Kvarts, asbest, PCB och kobolt är exempel på farliga och cancerframkallande ämnen med mycket små dammpartiklar som stannar svävande i luften på många arbetsplatser. Asbestfibrerna måste fångas upp direkt vid källan och sedan kasseras utan fara för personer eller miljön – i enlighet med den senaste tekniken. I vissa fall måste ytterligare ventilationsåtgärder vidtas.

Efter asbestsaneringen

När arbetet är avslutat ska verktyg (inklusive sugledningar), arbetsmaterial och arbetsområdet rengöras noggrant. Alla föremål som är förorenade med asbestfibrer och som inte kan rengöras på ett tillfredsställande sätt måste blötas och kasseras på rätt sätt. Efter rengöring måste arbetsområdet vara tillräckligt ventilerat.

Nya DC Tromb Turbo VFD Asbest

DC Tromb Turbo VFD Asbest är speciellt utvecklad för asbestsanering. Byggarbetsplatserna i detta område är ofta mycket stora, något som kräver långa slangar. För att undvika onödiga stopptider är också långa, oavbrutna drifttider nödvändiga: Med denna kraftfulla maskin har du allt du behöver för ett säkert och effektivt arbete. DC Tromb Turbo VFD Asbest kan beställas med tre olika utmatningslösningar:

  1. a) Stålbehållare
  2. c) Plastsäck – Intellibag
  3. L) Longopac

Alla modeller är certifierade av det tyska arbetarskyddsinstitutet IFA. Asbestvarianterna DC Tromb H c/L Turbo VFD är utrustade med ett skyddande hölje för säker hantering av asbestavfall – detta skyddar plastsäcken (Intellibag) (c) eller Longopac-säcken (L). Maskinerna är testade och certifierade enligt:

  • IEC 60335-1
  • IEC 60335-2-69, 22. Bilaga AA
  • TRGS 519

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN