Deponeringsbehållare, Utmatning

Stora containrar

Stora containrar – Anpassade lösningar

Förfrågan
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • Sugslang Ø152, std
  2010
  Förfrågan
 • Sugslang Ø102, std
  2011
  Förfrågan
 • Sugslang Ø102 extra slitstark
  2033
  Förfrågan
 • Sugslang Ø152 extra slitstark
  2045
  Förfrågan
 • Sugslang Ø76 extra slitstark
  2046
  Förfrågan
 • Sugslang Ø76 PU
  2056
  Förfrågan
 • Skarv Ø76
  3007
  Förfrågan
 • Skarv Ø108
  3031
  Förfrågan
 • Skarv Ø160
  3045
  Förfrågan
 • Rörkoppling Ø108/102
  3300
  Förfrågan
 • Hjulsats, 4 hjul
  7404
  Förfrågan
 • HD slangklämma Ø76
  7419
  Förfrågan
 • HD slangklämma Ø102
  7420
  Förfrågan
 • HD slangklämma Ø160
  7421
  Förfrågan
 • Hjulsats 2.5 m3
  7422
  Förfrågan
 • Rörkoppling Ø160/152
  742301
  Förfrågan
 • Slangkoppling Ø76/X160
  7436
  Förfrågan
 • Slangkoppling Ø102/X160
  7437
  Förfrågan
 • Slangkoppling Ø152/X160
  7438
  Förfrågan
 • Cyclontopp
  7448
  Förfrågan

Genom att installera inlopps-/ utloppsanslutningar på större containrar (4– 20 m3) byggs en effektiv fallkammaravskiljare. Separation och uppsamling av utsuget avfall direkt i en sluten behållare är en önskvärd metod för hantering av en mängd olika skäl. Bland dessa kan nämnas att systemet förblir slutet och att hanteringen av avfallet kan ske både rationellt och ekonomiskt.

Dessa containrar kan också användas som tömningsarrangemang för cykloner – direkt anslutning från avskiljaren monterad över behållaren. En container är en integrerad del av
utsugningssystemet och måste vara konstruerad för undertrycket.

Olika regioner och avfallshanterare har olika system för hantering, illustrationerna nedan visar flera olika förekommande varianter

Dustcontrol Discharge Arrangements Tippong And Large Containers Lugger Lift Roll Off Container

Den exakta typen och dimensionerna för denna typ fastställs ofta i samarbete med den kontrakterade avfallshanteraren. Dustcontrol kan bygga din beställda container.

Dustcontrol Discharge Arrangements Tippong And Large Containers Accessories Overview

Följande faktorer har bäring på valet av containertyp:

1) Tippkostnad.
2) Tippning i en komprimatorbil eller bortforsling.
3)  Avståndet till tipplatsen.
4)  Densiteten och vikten på det separerade materialet.
5)  Tillstånd som krävs för dumpning av insamlat material (grad av riskklassificering).
6)  Tid för bortforsling av container och behovet av två containerar
7)  Fysisk placering av containern. Kan den nås av den hanterande lastbilen?

 

För mer detaljerad information, läs vår

 

Deponeringsbehållare, Utmatning

Stora containrar

Stora containrar – Anpassade lösningar

Förfrågan
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • Sugslang Ø152, std
  2010
  Förfrågan
 • Sugslang Ø102, std
  2011
  Förfrågan
 • Sugslang Ø102 extra slitstark
  2033
  Förfrågan
 • Sugslang Ø152 extra slitstark
  2045
  Förfrågan
 • Sugslang Ø76 extra slitstark
  2046
  Förfrågan
 • Sugslang Ø76 PU
  2056
  Förfrågan
 • Skarv Ø76
  3007
  Förfrågan
 • Skarv Ø108
  3031
  Förfrågan
 • Skarv Ø160
  3045
  Förfrågan
 • Rörkoppling Ø108/102
  3300
  Förfrågan
 • Hjulsats, 4 hjul
  7404
  Förfrågan
 • HD slangklämma Ø76
  7419
  Förfrågan
 • HD slangklämma Ø102
  7420
  Förfrågan
 • HD slangklämma Ø160
  7421
  Förfrågan
 • Hjulsats 2.5 m3
  7422
  Förfrågan
 • Rörkoppling Ø160/152
  742301
  Förfrågan
 • Slangkoppling Ø76/X160
  7436
  Förfrågan
 • Slangkoppling Ø102/X160
  7437
  Förfrågan
 • Slangkoppling Ø152/X160
  7438
  Förfrågan
 • Cyclontopp
  7448
  Förfrågan

Relaterade produkter

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN