Deponeringsbehållare, Utmatning

Stora containrar

Stora containrar – Anpassade lösningar

Välj model
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • Sugslang Ø152, std 2010
  Förfrågan
 • Sugslang Ø102, std 2011
  Förfrågan
 • Sugslang Ø102 extra slitstark 2033
  Förfrågan
 • Sugslang Ø152 extra slitstark 2045
  Förfrågan
 • Sugslang Ø76 extra slitstark 2046
  Förfrågan
 • Sugslang Ø76 PU 2056
  Förfrågan
 • Skarv Ø76 3007
  Förfrågan
 • Skarv Ø108 3031
  Förfrågan
 • Skarv Ø160 3045
  Förfrågan
 • Rörkoppling Ø108/102 3300
  Förfrågan
 • Hjulsats, 4 hjul 7404
  Förfrågan
 • HD slangklämma Ø76 7419
  Förfrågan
 • HD slangklämma Ø102 7420
  Förfrågan
 • HD slangklämma Ø160 7421
  Förfrågan
 • Hjulsats 2.5 m3 7422
  Förfrågan
 • Rörkoppling Ø160/152 742301
  Förfrågan
 • Slangkoppling Ø76/X160 7436
  Förfrågan
 • Slangkoppling Ø102/X160 7437
  Förfrågan
 • Slangkoppling Ø152/X160 7438
  Förfrågan
 • Cyclontopp 7448
  Förfrågan

Genom att installera inlopps-/ utloppsanslutningar på större containrar (4– 20 m3) byggs en effektiv fallkammaravskiljare. Separation och uppsamling av utsuget avfall direkt i en sluten behållare är en önskvärd metod för hantering av en mängd olika skäl. Bland dessa kan nämnas att systemet förblir slutet och att hanteringen av avfallet kan ske både rationellt och ekonomiskt.

Dessa containrar kan också användas som tömningsarrangemang för cykloner – direkt anslutning från avskiljaren monterad över behållaren. En container är en integrerad del av
utsugningssystemet och måste vara konstruerad för undertrycket.

Olika regioner och avfallshanterare har olika system för hantering, illustrationerna nedan visar flera olika förekommande varianter

Dustcontrol Discharge Arrangements Tippong And Large Containers Lugger Lift Roll Off Container

Den exakta typen och dimensionerna för denna typ fastställs ofta i samarbete med den kontrakterade avfallshanteraren. Dustcontrol kan bygga din beställda container.

Dustcontrol Discharge Arrangements Tippong And Large Containers Accessories Overview

Följande faktorer har bäring på valet av containertyp:

1) Tippkostnad.
2) Tippning i en komprimatorbil eller bortforsling.
3)  Avståndet till tipplatsen.
4)  Densiteten och vikten på det separerade materialet.
5)  Tillstånd som krävs för dumpning av insamlat material (grad av riskklassificering).
6)  Tid för bortforsling av container och behovet av två containerar
7)  Fysisk placering av containern. Kan den nås av den hanterande lastbilen?

 

För mer detaljerad information, läs vår

 

Deponeringsbehållare, Utmatning

Stora containrar

Stora containrar – Anpassade lösningar

Välj model
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • Sugslang Ø152, std 2010
  Förfrågan
 • Sugslang Ø102, std 2011
  Förfrågan
 • Sugslang Ø102 extra slitstark 2033
  Förfrågan
 • Sugslang Ø152 extra slitstark 2045
  Förfrågan
 • Sugslang Ø76 extra slitstark 2046
  Förfrågan
 • Sugslang Ø76 PU 2056
  Förfrågan
 • Skarv Ø76 3007
  Förfrågan
 • Skarv Ø108 3031
  Förfrågan
 • Skarv Ø160 3045
  Förfrågan
 • Rörkoppling Ø108/102 3300
  Förfrågan
 • Hjulsats, 4 hjul 7404
  Förfrågan
 • HD slangklämma Ø76 7419
  Förfrågan
 • HD slangklämma Ø102 7420
  Förfrågan
 • HD slangklämma Ø160 7421
  Förfrågan
 • Hjulsats 2.5 m3 7422
  Förfrågan
 • Rörkoppling Ø160/152 742301
  Förfrågan
 • Slangkoppling Ø76/X160 7436
  Förfrågan
 • Slangkoppling Ø102/X160 7437
  Förfrågan
 • Slangkoppling Ø152/X160 7438
  Förfrågan
 • Cyclontopp 7448
  Förfrågan

Relaterade produkter

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN