Fästelement, Rörsystem

Monteringsmaterial

Rörsystem – Monteringsmaterial

Förfrågan
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • Konsol 300
  3008
  Förfrågan
 • Konsol 500
  3037
  Förfrågan
 • Konsol 1000
  3176
  Förfrågan
 • Bandbygel 50
  3107
  Förfrågan
 • Bandbygel 76
  3021
  Förfrågan
 • Bandbygel 108
  3022
  Förfrågan
 • Bandbygel 159
  3023
  Förfrågan
 • Vägg- och tak fäste 270
  3106
  Förfrågan
 • Vägg- och tak fäste 2000
  9622
  Förfrågan
 • Balkklämma M8
  3192
  Förfrågan
 • Balkklämma M10
  3251
  Förfrågan
 • Gängstång HGS8
  3017
  Förfrågan
 • Gängstång M10
  3250
  Förfrågan
 • Klamsvep 50
  3185
  Förfrågan
 • Klamsvep 76
  3186
  Förfrågan
 • Klamsvep 110
  3187
  Förfrågan
 • Klamsvep 160
  3188
  Förfrågan
 • Klamsvep 200
  3189
  Förfrågan
 • Klamsvep 250
  3190
  Förfrågan
 • Klammer EPDM, gummifodrad 50
  3245
  Förfrågan
 • Klammer EPDM, gummifodrad 76
  3246
  Förfrågan
 • Klammer EPDM, gummifodrad 101
  3284
  Förfrågan
 • Klammer EPDM, gummifodrad 108
  3247
  Förfrågan
 • Klammer EPDM, gummifodrad 125
  3285
  Förfrågan
 • Klammer EPDM, gummifodrad 160
  3248
  Förfrågan
 • Klammer EPDM, gummifodrad 200
  3249
  Förfrågan
 • Klammer EPDM, gummifodrad 245
  3286
  Förfrågan
 • Hålband 25
  3158
  Förfrågan
 • Glidskena 300
  3159
  Förfrågan
 • Glidskena 2000
  3241
  Förfrågan
 • Glidskena 3000
  3252
  Förfrågan
 • Platta
  3253
  Förfrågan
 • Spring nut M8
  9601
  Förfrågan
 • Spring nut M10
  3289
  Förfrågan
 • Fjädermutter 160
  3068
  Förfrågan
 • Fjädermutter 200
  3069
  Förfrågan
 • Buntband, nylon 136
  9817
  Förfrågan
 • Buntband, nylon 360
  9815
  Förfrågan
 • Skruvsats för montering
  3198
  Förfrågan
 • Z-järn
  3011
  Förfrågan
 • L-järn
  3012
  Förfrågan
 • Rörtejp, rulle
  9076
  Förfrågan

Dustcontrol Mounting Hardware Overview

Notera: Bokstäverna i tabellhuvudet refererar till den tekniska ritningen.

1 Konsol
Artikelnummer Beskrivning L [mm] t [mm] Vikt [kg]
3008 300 300 3 0.85
3037 500 500 3 1.50
3176 1000 1000 3 3.00
2 Bandbygel
Artikelnummer Beskrivning L [mm] Vikt [kg]
3107 50 140 0.10
3021 76 210 0.10
3022 108 290 0.10
3023 159 425 0.15
3 Vägg- och takfäste
Artikelnummer Beskrivning L [mm] t [mm] Vikt [kg]
3106 270 270 3 0.40
9622 2000 2000 3 3
4 Balkklämma
Artikelnummer Beskrivning M
3192 M8 M8
3251 M10 M10
5 Gängstång
Artikelnummer Beskrivning L [mm] M Vikt [kg]
3017 HGS8 2000 M8 0.35
3250 M10 1000 M10 0.50
6 Klam svep
Artikelnummer d B [mm] t [mm] Vikt [kg]
3185 (5 pcs) 50 20 1.25 0.10
3186 (5 pcs) 76 20 2.0 0.15
3187 (5 pcs) 110 25 2.0 0.25
3188 (5 pcs) 160 25 3.0 0.40
3189 (5 pcs) 200 25 3.0 0.55
3190 (5 pcs) 250 25 3.0 0.75
7 Klammer EPDM gummifodrad
Artikelnummer d B [mm] t [mm]
3245 50 24 1.5
3246 76 24 1.5
3284 101 24 2.0
3247 108 24 1.5
3285 125 24 2.0
3248 160 24 2.0
3249 200 24 3.0
3286 245 24 3.0
8 Hålband
Artikelnummer L [m] b [m] t [mm] Vikt [kg/m]
3158 25 25 1 0.15
9 Glidskena
Artikelnummer L [mm] b [mm] t [mm] Beskrivning
3159 300 41
3241 2000 41 21 perforerad
3252 3000 41 21 perforerad
10 Platta
Artikelnummer a [mm] b [mm] t [mm]
3253 52.6 45.5 5.0
11 Fjädermutter
Artikelnummer M
9601 M8
3289 M10

 

Övrigt monteringsmaterial
Tvådelad klammer Dustcontrol Mounting Hardware Table Two Part Clamp Artikelnummer d Z-järnfäste Dustcontrol Mounting Hardware Z Attachement Artikelnummer
3068 160 3011
3069 200
Buntband,
nylon
Dustcontrol Mounting Hardware Tie Wrap Nylon Artikelnummer L L-järnfäste Dustcontrol Mounting Hardware L Attachement Artikelnummer
9817 136 3012
9815 360
Skruvsats för montering Artikelnummer Rörtejp, rulle Artikelnummer L [m]
3198 9076 50

 

För mer detaljerad information, läs vår

 

Fästelement, Rörsystem

Monteringsmaterial

Rörsystem – Monteringsmaterial

Förfrågan
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • Konsol 300
  3008
  Förfrågan
 • Konsol 500
  3037
  Förfrågan
 • Konsol 1000
  3176
  Förfrågan
 • Bandbygel 50
  3107
  Förfrågan
 • Bandbygel 76
  3021
  Förfrågan
 • Bandbygel 108
  3022
  Förfrågan
 • Bandbygel 159
  3023
  Förfrågan
 • Vägg- och tak fäste 270
  3106
  Förfrågan
 • Vägg- och tak fäste 2000
  9622
  Förfrågan
 • Balkklämma M8
  3192
  Förfrågan
 • Balkklämma M10
  3251
  Förfrågan
 • Gängstång HGS8
  3017
  Förfrågan
 • Gängstång M10
  3250
  Förfrågan
 • Klamsvep 50
  3185
  Förfrågan
 • Klamsvep 76
  3186
  Förfrågan
 • Klamsvep 110
  3187
  Förfrågan
 • Klamsvep 160
  3188
  Förfrågan
 • Klamsvep 200
  3189
  Förfrågan
 • Klamsvep 250
  3190
  Förfrågan
 • Klammer EPDM, gummifodrad 50
  3245
  Förfrågan
 • Klammer EPDM, gummifodrad 76
  3246
  Förfrågan
 • Klammer EPDM, gummifodrad 101
  3284
  Förfrågan
 • Klammer EPDM, gummifodrad 108
  3247
  Förfrågan
 • Klammer EPDM, gummifodrad 125
  3285
  Förfrågan
 • Klammer EPDM, gummifodrad 160
  3248
  Förfrågan
 • Klammer EPDM, gummifodrad 200
  3249
  Förfrågan
 • Klammer EPDM, gummifodrad 245
  3286
  Förfrågan
 • Hålband 25
  3158
  Förfrågan
 • Glidskena 300
  3159
  Förfrågan
 • Glidskena 2000
  3241
  Förfrågan
 • Glidskena 3000
  3252
  Förfrågan
 • Platta
  3253
  Förfrågan
 • Spring nut M8
  9601
  Förfrågan
 • Spring nut M10
  3289
  Förfrågan
 • Fjädermutter 160
  3068
  Förfrågan
 • Fjädermutter 200
  3069
  Förfrågan
 • Buntband, nylon 136
  9817
  Förfrågan
 • Buntband, nylon 360
  9815
  Förfrågan
 • Skruvsats för montering
  3198
  Förfrågan
 • Z-järn
  3011
  Förfrågan
 • L-järn
  3012
  Förfrågan
 • Rörtejp, rulle
  9076
  Förfrågan

Relaterade produkter

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN