Bygg, Industri, Mobila stoftavskiljare, Trefas stoftavskiljare

DC 5900 c 9.2 kW S

 • Chassi för ergonomisk hantering
 • tiltbar cyklon för enklare service och filterbyte
 • fasfels-indikator*
 • hög driftsäkerhet
 • med container (DC 5900c 9,2 kW S) eller säck (DC 5900 9,2 kW S)
3-phase 3-phase
H H
Förfrågan
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • DC 5900c 9,2 kW S, 400 V, 50 Hz, Y/D-start
  119340
  Förfrågan

DC 5900 9,2 kW S är en elektriskt driven sugmaskin för användning till punktutsugning, städning och materialtransport i de flesta typer av industri.

Maskinen är i första hand avsedd för transport av material och mycket grov städning tillsammans med föravskiljare.  Den extra stora sugkapaciteten kan också utnyttjas till vanlig punktutsugning och städning där det behövs extra långa slangar, upp till 50 m. För att motverka överhettning vid intensiv användning har pumpen utrustats med ett kylluftintag.

Sugsystemet arbetar med undertryck (sug) som driver luften genom sugkåpa/munstycke, slangsystem samt för- och stoftavskiljare. Grovavskiljning sker i enhetens cyklon, vilket är en mycket effektiv avskiljning av allt grövre damm. Findammet avskiljs i enhetens filterpatron. Det avskiljda materialet samlas upp i plastsäck/container under cyklonen.

Filterrensningsystemet med luftpuls ger filtren extra lång livslängd och garanterar bibehållen sugförmåga.

Levereras med:

 • Finfilter, polyester (429204)
 • HEPA H13 filter (42807)
HxBxD [mm]

1942x780x1160

Vikt [kg]

200

Inlopp Ø [mm]

108

Slanglängd Ø50mm [m]

5-30

Uppsamlingsbehållare [l]

60

Flöde max. fläkt (EU) [m3/h]

500

Undertryck max. [kPa]

40

Effektuttag [kW]

9.2

Finfilter polyester, area [m2]

5

Avskiljningsgrad finfilter, EN 60335-2-69, Klass M [%]

99.9

Mikrofilter, filterarea [m2]

3.7

Filterklassificering mikrofilter, EN 1822-1

HEPA H13

Avskiljningsgrad maskinen, EN 60335-2-69, Bilaga A-A, Klass H [%]

99.995

Ljudnivå max. [dB(A)]

75

Bygg, Industri, Mobila stoftavskiljare, Trefas stoftavskiljare

DC 5900 c 9.2 kW S

 • Chassi för ergonomisk hantering
 • tiltbar cyklon för enklare service och filterbyte
 • fasfels-indikator*
 • hög driftsäkerhet
 • med container (DC 5900c 9,2 kW S) eller säck (DC 5900 9,2 kW S)
3-phase 3-phase
H H
Förfrågan
 • Model Art nr
  Förfrågan
 • DC 5900c 9,2 kW S, 400 V, 50 Hz, Y/D-start
  119340
  Förfrågan

Relaterade produkter

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN